Vaarwegprofiel Een binnenvaartschip vaart door de Kreekraksluizen in het
Schelde-Rijnkanaal bij Rilland

vaarwegprofieleenbinnenvaartschipvaartdoordekreekraksluizeninhetschelderijnkanaalbijrilland.jpg

De Kreekkraksluizen in het Schelde-Rijnkanaal nabij Rilland.