FRANK BOGERS LEPELSTRAAT

Frank Bogers loopbaan  Tummers

Frank Bogers relaxen in de tuin met een wijntje 2002


Terug naar Frank Bogers

Frank Bogers Biografie

Beste mensen: november 2020 coronatijd. Nergens naar toe. Bijna niemand mag je ontvangen. Dus ga ik maar beginnen met mijn levensverhaal. Een bonte verzameling vanaf mijn geboorte tot aan mijn kist. Ik ben opgegroeid in Lepelstraat en heb daar 4 klassen van de lagere school bewandeld. De 5e en 6e klas heb ik doorlopen op Ste Marie Huijbergen. Daarna lager en middelbaar technisch onderwijs in Bergen op Zoom gehad. Verkering gekregen, gaan werken bij diverse firma's. Verloofd en getrouwd. Vader van 2 kinderen en opa van 5 kleinkinderen. Dit allemaal in vogelvlucht. Veel lees en kijk pleizer met Frank.

frank aan het taartje


MIJN GEBOORTE

geboortekaartje tekst latijn

De lay-out van mijn geboortekaartje met 2 schattige engeltjes, een kelk of doopvont aan de buitenzijde.. Met de Latijnse tekst Ego te Baptizo. De betekenis hiervan is: 'Ik doop je, in de naam van de Vader... de Zoon en de Heilige Geest.' Bij ons thuis waren ze best gelovig, Rooms Katholiek. Het geloof versterkte de band tussen mijn vader en moeder. Dit ook bij het overlijden van 2 van hun kinderen. Het verlies van hun 2 zoontjes heeft heel het leven van mijn ouders achtervolgd en kwam dikwijls ter spraken. Het overlijden van een kind bepaald de sterkte van een huwelijk. Filosofische uitspraak. Gelukwensen voor mijn geboorte.

geboren frank bogers hoeve t slot lepelstraat

De binnenzijde van mijn geboorte kaartje: Op 27 maart (1954 stond er niet op) kregen Peter - Robert - Edward - en Leon er een broertje bij. Bij het H. Doopsel ontving hij de namen FRANCISCUS RENATUS MARCELLUS. We noemen hem Frank. G. Bogers-Meester. Hoeve 't Slot Lepelstraat-A279. De namen Renatus en Marcellus heb ik van mijn overleden broers Rene (7 jaar) en Marcel (3 uur). Dus die heb ik nooit gekend. Wel ben ik op dezelfde dag jarig als mijn broer Rene. Mijn ouders vertelden dan ook, dat ze vroeger eerst naar de kerk gingen voor een mis ter nagedachtenis van Rene en daarna naar de bakker om een taart. Ik kan me nog vaag herinneren dat we met z'n allen in de Volkswagen Kever zaten, om 's-morgens vroeg om 7 uur naar de kerk te gaan. Bibberend van de kou br br.....


Voor mijn geboorte kregen mijn ouders tal van gelukwensen van familie, kennissen en vrienden. In die tijd was het gebruikelijk een visitekaartje op te sturen met een korte gelukwens. De gelukwensen zijn bewaard gebleven en kunt u bekijken - klik hier -


DE PEUTERTIJD


Hier loop ik als kleine dreumes op de stoep van boederij Hoeve 't Slot. Volgens mij was de mozaiek tekening van de tegeltjes wel interessant.

Als kind had ik altijd veel last van oorpijn door oorontstekingen wat vaak voorkomt bij kinderen. Als er wat te doen was, kermis, carnaval of een verjaardag was ik de pineut en lag ik op bed. Vaak had ik dan een bivak muts op. Om er maar voor te zorgen dat de wind niet in mijn oren zou waaien. Druppeltjes met verwarmde slaolie en een watje tegen de pijn. Als het niet meer uit te houden was, werd mijn trommelvlies door geprikt en kermde ik van de pijn. Zo een 60 jaar later kon de KNO arts nog steeds het litteken zien zitten in mijn trommelvlies waar mijn oor was door geprikt.


DE BRAND


Schuur uitgebrand: 1 ½ ton schade

Vuur gooide te Lepelstraat roet in een feestmaal


Serie van vijf branden wekt de argwaan van Justitie

LEPELSTRAAT, 4 september 1958. Een hevige brand heeft in nauwelijks tien minuten tijds een kapitale landbouwschuur met waardevolle inhoud verteerd nabij de historische "Hoeve 't Slot" te Lepelstraat die in de zes tiende eeuw o.m. enige tijd bewoond Is door de beroemde humanist Erasmus. Het gezin van het Halsterse raadslid G. Bogers, dat de hoeve thans bewoont, wilde juist met vele familieleden aan tafel gaan, om de verjaardag van de heer des huizes te vieren, toen de knecht Willem v. d. Par overstuur binnenviel met de kreet ."Brand, brand!"
En het brandde formidabel, In een fractie van een sekonde schoot een felle steekvlam door het rieten dak van de schuur omhoog. Het was omstreeks kwart over vijf. Kinderen die in de buurt aan het spelen waren, renden angstig naar huis. Snel alarm. Door de hevigheid waarmee de brand uitbrak is ze zeer snel door velen opgemerkt. Zo snel, dat toen de familie Bogers het telefoonnummer van de brandweer draaide, zij de toon In-gesprek al hoorde. Toen men het voor de tweede maal probeerde, loeide de sirene al. In enkele minuten was de brandweer o.l.v. de commandant Huuskes ter plaatse met groot materiaal.
De grote schuur, die een oppervlakte heeft van dertig bij vijftien meter en twaalf meter hoog is, was toen echter al een vuurzee. Een muur van het gebouw was slechts uit steen opgetrokken. De andere wanden bestaan uit hout. Het dak was van riet. Met vijf stralen uit de lagedruk spuit en drie stralen van de neveltank wagen begon de brandweer een gevecht tegen het vuur. Het was echter onbegonnen werk. De schuur was gevuld met 2200 pakken stro van vijftig kilo elk, de juist geborgen oogst van 7 gemet gerst, acht gemet erwten, 7 gemet tarwe, 4½ gemet haver, 2 ½ gemet gedorste tarwe en met 10.000 kilo hooi.
Bovendien moest een groot aantal van de waterkanonnen ingezet worden op de muur van het woonhuis nog geen vijftien meter verder. De hitte van de vuurzee deed de ruiten van de historische woning springen en schroeide de verf van deuren er kozijnen. Het huis was bijzonder kwetsbaar door het feit, dat het dak beschot van stro is.
Willem v. d. Par was samen met de wachtmeester Augustijn en zeker honderd omwonenden reeds in afwachting van de brandweer begonnen met het nemen van maatregelen ter beveiliging van het huis. In vijf minuten tijd stond de hele inboedel op straat. Het kranige werk van de vrijwilligers en van de brandweer heeft echter voorkomen, dat er beduidende schade werd toegebracht aan het huis. De schade aan de schuur was des te groter. Behalve de gewassen, waarvan de laatste partij juist vandaag binnen gebracht was, werden zaaimachines, kunstmeststrooier, een wiedmachine, eggen en ploegen, paardentuigen, een luchtbandenwagen, karren, maai- en zaaimachine, de fiets van de knecht P. v. Tillo en kleinere landbouwwerktuigen en een aantal kippen een prooi der vlammen. Alleen de tractor, de cultivator en een vijfschaarploeg bevonden zich niet in de schuur.
Onder de honderden die het blussingswerk met belangstelling volgden, waren o.m. burgemeester Elkhuizen, secretaris v. Elzakker en wethouder van Wezel.
Later vervoegden zich nog op het terrein van de brand de overste Gerhards, de districtscommandant van de rijkspolitie te Breda en mr. Binse. de officier van Justitie te Breda. Uit het bezoek van beide laatstgenoemden valt wellicht op te maken, dat de justitie argwanend is geworden door de serie branden, die in de afgelopen maanden te Halsteren plaats gevonden hebben. Ze is begonnen met het tot twee maal toe uit breken van brand in de groenvoerdrogerij van de fa. K. Janse, gevolgd door het afbranden van het woonhuis van de M. van landbouwer M. Gabriëls. Zondagnacht werd een stroklomp van ca 6 ton van de landbouwer Suijkerbuijk van de Daansbergen door het vuur verteerd. Met uitzondering van de laatste brand is er echter geen aanwijzing gevonden, dat ze ontstaan zijn door opzettelijkheid.


Mijn herinneringen aan de brand.

boerderij hoeve t slot halsteren
Hoeve 't Slot met het stoppelveld (foto Rijksrecherche)

Het was gebruikelijk om na het maaidorsen van het graan, gerst, tarwe, rogge, enz. de overgebleven stoppels (1) in brand te steken. Ik ging weleens met mijn vader mee naar de polder, wanneer hij weer eens een stoppelveld in de brand stak. Hij maakte van wat overgebleven stro een hoopje, dat hij gemakkelijk met een lucifer in brand stak. Hij keek en voelde waar de wind vandaan kwam, om de juiste plaats te bepalen om de akker af te branden. Met te veel wind gaat het ook niet want dan vliegt heel de polder in de fik.
Op de bewuste dag wilde ik dit ook weleens proberen. Een reden te meer was, omdat ze voor ons huis, de boerderij, die dag nog het stro in de schuur hadden gedaan, en een unieke kans om het verse stoppelland ook eens aan te wakkeren en in brand te steken. Ik probeerde de keukenlade te openen. Om er een doosje lucifers uit te pakken. Mijn moeder zag mijn gerommel aan en dacht, dat gaat hem toch niet lukken. De keukenlade moest je met een handigheidje open zien te krijgen. Daar deze klemde moest je hem naar beneden duwen en gelijk trekken. En jawel het was me gelukt. Met het doosje lucifers op naar het stoppelveld. Ik weet niet wat er mis ging, maar ik kreeg de fik er niet in. Ik heb toen wat stoppels uit de aarde getrokken en meegenomen richting schuur. Op de hoek van de schuur de stoppels op een hoopje gelegd. (zo deed dat mijn vader ook ;-). Maar helaas dit was geen succes. Of dat ik stond te prullen met de lucifers of het waaide uit, dat weet ik niet meer. Dus ben ik maar naar binnen gegaan.
Wat er toen gebeurde………………… Ik stond in het midden van de schuur. Opeens een hele grote vlam, van misschien wel tien meter hoog. Ik kan me niet herinneren hoe ik het aangestoken heb. Maar Jezus mina wat een vlam, dat had ik nog nooit gezien. Ik mijn hoofd schoot de gedachten binnen, dat gaat niet goed, die vlam moet uit. Ik draaide me om en daar lagen grote baalzakken waar gedroogde pulp in had gezeten. Ik pakte zo'n baalzak die veel te groot was voor mij en probeerde de vlam uit te slaan. Die baalzak was wel 3 x zo groot dan ik. Dus dat ging faliekant de mist in. Toen naar buiten gerend, langs dezelfde deur, waar ik ook naar binnen was gegaan. Dit schijnt achteraf mijn geluk geweest te zijn, daar ik anders levend was verbrand. Dit alles speelde zich af in een paar luttele seconden. De fik zat er goed in en ik liep als een haas naar huis. En wie kwam ik tegen bij het hondenhok, jawel Willem Par.
We keken elkaar een beetje schielijk aan, en ik vluchtte naar binnen. Even later schoten er 2 grote vlammen door het rieten dak van de monumentale schuur. Ik stond in de slaapkamer van mijn ouders en zei tegen mijn moeder, "dat heeft Pauw gedaan". Met Pauw bedoelde ik Paul van Tillo, die was ook knecht op de boerderij.
Ik viel gelijk door de mand, want Pauw was achter in het Glymes (de Polder) suikerbieten aan het wieden.
Tot overmaat van ramp vierden ze ook de verjaardag van mijn vader Gommert Bogers. De tafel was keurig gedekt. Het tafelkleed 3x gestreken en het beste servies werd tentoongesteld met zilveren kandelaars. Daar men bang was dat de vlammen zouden overslaan naar het woonhuis, pakten ze het tafelkleed aan de punten vast en werd het hele serviesgoed met laken zo buiten in de tuin gedeponeerd.
De schuur brandde in een mum van tijd tot de grond toe af. 's Morgens hadden ze nog het laatste pak stro binnen gereden en de schuur zat tot aan de nok vol met stro en hooi. Inclusief wagens, bespanning en ander rollend materieel. Er kwam ook nog iemand van de politie en ik was me van geen kwaad bewust. Tijdens de brand verbleef ik in het opkamertje. Ik keek naar buiten en zag er een heleboel mensen die naar dit spektakel kwamen kijken. Toen dacht ik wel dat het niet goed zat.

(1) Wat is een stoppel: Een stoppel is een term uit de akkerbouw.
Een stoppel is het deel van een korenhalm dat boven het maaiveld blijft uitsteken nadat bij de oogst de bovenkanten van de planten handmatig door een sikkel dan wel zicht of machinaal door een maaidorser zijn verwijderd. Stoppels worden in de herfst ondergeploegd en dienen zo als grondverbeteraar.
Het begrip duidt in een afgeleide betekenis ook op de uitbottende baardharen van een man of op de nieuwe veren die bij vogels in de rui tevoorschijn komen.


De schuur in brand. Kranten artikel

schuur in opbouw hoeve t slot

Op bovenstaande foto het materiaalhok, bij de bouw van de nieuwe schuur.
V.l.n.r. achter, Jaantje van Eekeren (dienstmeid) Paul van Tillo - Peter Bogers en Willem van der Par.
Voor links weet ik niet meer, dan ik (de brandstichter) met mijn vader Gommert Bogers (met sigaar) en Edward Bogers en helemaal voor Leon Bogers.


wassen in de teil

Zoals de meeste mensen in die tijd, hadden wij ook nog geen douche of bad. We wasten ons zelf in een zinken teil met lauw water. Hier lekker in het zonnetje in de tuin. Met zwemband, bang dat ik zou verdrinken ?!

broers zonen gommert bogers

Poseren voor de nieuwe schuur met mijn broers. Peter Leon Edward en Robert. Ikzelf heb het te druk met mijn schaap zo te zien.


NAAR DE KLEUTERSCHOOL


bij de nonnen op school lepelaar

Op de kleuterschool bij de nonnen. We kregen daar ook melk. Deze werd warm gehouden op een grote hoge kachel. Bij het openen van zo een melkfles keek je gelijk tegen een glibberige vel aan. die je dan tegen wil en dank op moest souperen. Dat lukte dan nog wel, maar 's-middags werd ik toch niet helemaal lekker van dat goedje. Maar goed dat ik op de rand van de zandbak zat. Want daar kwam me toch een lading dunne derrie uit mijn boekspijpen gedropen, ik heb zowat heel die zandbak onder gescheten.

schaap naar school

Op de boerderij had ik een schaap. Met Koninginnedag mocht ik het meenemen naar de kleuterschool. Ik mooi verkleed in uniform met een mooie pet op. Ik was de ster van de dag, en had veel bekijks dat zie je wel. Iedereen wilde met mij op de foto. Ik was ook heel trots op mijn schaap. Ik gaf het regelmatig eten en ook mijn melkfles. Daar was ik dan mooi vanaf en een kopzorg minder. Ik kreeg van andere klasgenoten die dag ook hum melkfles aangeboden. En je kunt het al raden, het beestje is de andere dag niet meer wakker geworden en lag dood in zijn stal. Oververmoeid en voldaan is zijn kaars uit gegaan.


NAAR DE KERMIS


ravotten op de boerderij hoeve t slot

Vrij en blij opgegroeid op de boerderij Hoeve 't Slot. Lekker buiten spelen met de kar. Op de achtergrond de boerderij van Tante To en Oom Jan Maas. Rechts het huis van Willem van der Par. Willem was destijds knecht op de boerderij. Ook staat er een notenboom in het weiland. Op die plaats heeft mijn broer Robert zijn huis gebouwd en later zijn kantoor van aardappelhandel ROBO B.V.

jaan van eekeren lepelstraat

Kermis in Lepelstraat met Jaantje van Eekeren. Zij was een van de dienstmeisjes die op de boerderij mijn moeder assisterde met huishoudelijke werkzaamheden en op de jongens passen. Dus mocht ik met Jaan mee naar de kermis. Die werd altijd gehouden op de 1e zondag in augustus. Meestal was ik bij zulke gelegenheden altijd ziek, en had altijd verschrikkelijke oorpijn. Wie zijn die stoere jongens op de achtergrond ?


OP DE LAGERE SCHOOL


rapport sint franciscus school lepelstraat

Na de kleuterschool ging ik in 1960 naar de eerste klas van de lagereschool. De Sint Franciscus jongens school. Jongens en meisjes zaten toen nog apart. De eerste dag op het schoolplein had ik al gelijk ruzie. Ik droeg een bril en loensde met mijn linker oog. Het was een lui oog waar ik ook niks aan kon doen. Mijn klasgenoot maakte kennis met mij door de opmerking te maken VUILE SCHEELE. Nou dat heeft hij geweten. ik sloeg er gelijk op los. Zo daar had ik geen last meer van.

rapport lagere school

Mijn punten van de cijferlijst. De onderwijzer was meneer van Gool. Aardrijkskunde, geschiedenis en rekenen gingen me goed af. Schrijven was minder, hiervoor moest ik een keer nablijven om te oefenen. Iedereen ging lekker voetballen en deze meneer zat tussen de lijntjes schrijven te oefenen. Ik schreef ook veeeeel te groot. Later ging het beter. Door het WC raampje ben ik ontsnapt, waarvoor ik als beloning later stevig aan mijn haren werd getrokken.


SCHOOLFOTO


frank bogers schooltijd kroontjes pen

1e of 2e klas Sint Franciscus school. Zoals je ziet schreven we toen nog met een kroontjes pen. Wat een gedoe, je pen in de inkpot, grote druppels op je schrift. Je handen blauw of zwart van de inkt, door het afvegen aan de inktlap. Liet je de pen vallen, was hij krom, moest je weer om een nieuwe vragen, Nou dat ging ook altijd van harte !

schoolfoto lepelstraat

Kijk hier eens wat een statige schoolfoto van Frank op de lagere school in Lepelstraat. (3e klas ?) Op weg naar huis gauw even op de houten blok, knip. Je staat er op en je kon weer vertrekken. Aan mijn linker oog kun je zien dat ik scheel kijk.


DE COMMUNIE


communie foto

Wat een knap manneke, communie foto gemaakt door Kolber uit Bergen op Zoom.

cadeautjes met de heilige communie

Van de communie in de kerk weet ik niks meer. Wel toen we uit de mis kwamen. In de slaapkamer van mijn vader en moeder lagen allemaal cadeautjes voor mij. Het leek wel Sinterklaas, want die liet in de slaapkamer ook daar altijd zijn presentjes achter. Van Emelia Simons kreeg ik een boek van Lassie. Ik zie die hond zo voor mij, met zijn troosteloze kop. Die hond deed nou nooit iets verkeerd. Hu. Kreeg ook een nieuwe fiets, met sliertjes aan het stuur en reed ermee op weg richting Willem van Der Par. Had meer aandacht voor die sliertjes dan de weg. En ja hoor daar belandde ik in de sloot vol broeinetels en 2 kapotte knieën was het resultaat. Terug naar huis. Ik had ook nog een klapperpistool gekregen en een riem met 2 revolverhouders er aan. Kom maar op Bonanza. Links op de foto is Nel Ooms, in het midden tante Leny Weijnenberg-Meesters (Peet Tante?) en rechts Jaantje van Eekeren.


JUDO


JUDO IN LEPELSTRAAT PEETERS

1964 Frank Bogers Judo kampioen Jeugd t/m 10 jaar

Judowedstrijden sportschool Peeters
In Hoeven werden de judo kampioenschappen gehouden van sportschool J. C. Peeters. Er werd aan deelgenomen door leerlingen uit alle dojos van de heer Peters te weten Tilburg, Breda, Raamsdonkveer, Etten, Bosschenhoofd, Hoeven, Lepelstraat en Zierikzee.
Zowel de jeugd, junioren en senioren waren in twee klassen ingedeeld name lijk naar gewicht en alle categorieën. Voor deze wedstrijden, die een zeer spannend verloop hadden bestond een geweldige belangstelling. Niet minder dan 175 judoka's hadden zich er voor in laten schrijven. Kees van Zundert uit Etten was de enige judoka die in zijn klasse zowel de gewichts, als de titel alle categorieën wist te veroveren. De judoka's kregen van het publiek menig open doekje en de judo leraar J.C. Peeters zorgde voor een verrassing door alle kampioenen een hogere graad toe te kennen.
De volgende kampioenen kwamen uit de bus:
Jeugd t.m. 10 jaar Michel Meulen, Bosschenhoofd, Frank Bogers Lepelstraat, Riko Meertens Breda. Alle categorieën Kees Moelker Zierikzee.
Jeugd 11 en 12 jaar Daan Heeren Breda, Bert v. Laar Tilburg, Peter Oomen Bosschenhoofd. Alle categorieën: John. de Jong Lepelstraat.
Jeugd 13 en 14 jaar Wijnand de Boer Zierikzee, Ries van Batenburg Bosschenhoofd. Alle categorieën: Kees Lauwrijsen Hoeven.
Junioren 15. 16 jaar Bert. Kools Hoeven, Siem Visser Bosschenhoofd. Alle categorieën: Harry Martens Hoeven. Senioren Licht gewicht: P. de Vlieger Zierikzee.
Middengewicht Kees v. Zundert, Etten Zwaar gewicht Jac. Struys Etten. Alle categorieën Kees v. Zundert, Etten.


KOSTSCHOOL St MARIE


kostschool klasse foto

Klassenfoto klas 5 1964-1965 op de kostschool Ste Marie. Op de fiets er naar toe samen met Toon Schillemans en Jan de Krom uit de Waterstraat Halsteren. Meer over mijn kostschooljaren weten, bekijk hier mijn verblijf bij de broeders.

luchtfoto ste marie huijbergen

Luchtfoto van het gebouwen complex van de broeders van Huijbergen. Met links achter nog de oude kapel en rechts de nieuwe kapel. Wanneer ik deze foto zie met die kapellen doen mijn knieën nog zeer. Na de 6e klas ben ik naar de HBS gegaan.


HBS HOGERE BURGER SCHOOL MOLLERLYCEUM - 1966 - 1967 - 1968


mollerlyceum klassefoto

1e klas HBS 1967 - 1968 Ik zit op de 2e bank links in het midden tussen An Nefs en ? - Verder met Fons Gieles de tekenleraar Jos Buijk Brooijmans Nuijten Hagenaars van Broekhoven. Ik zit hier voor de 2e keer in de eerste klas. Was natuurlijk blijven zitten. vond er ook geen bal aan. Moest alsmaar reglementen overschrijven.

mollerlyceum frank bogers hbs

Hier zit ik dan als braafste jongetje van de klas. Klas 1 1966 naast een opgezette vlaamse gaai. Op die school leek het wel of iedereen tegen mij was opgezet. Ik had het daar echt niet naar mijn zin. Snapte er ook niks van. Had een agenda om huiswerk in te schrijven, nou daar bleef het dan ook bij.


LTS LAGERE TECHNISCHE SCHOOL 1968 -1969 -1970 - 1971


ambachtschool bergen op zoom

De ambachtsschool LTS van Bergen op Zoom en omstreken.

Na het HBS avontuur kon ik aan de slag in de 2e klas van metaalbewerken van de ambachtsschool of te wel de LTS. Deze oude ambachtsschool stond op de hoek van de Burgemeester Stulemeijerlaan en de Zuidzijde Zoom. Dit was voor mij een openbaring, lekker met metaal aan de gang, vijlen, zagen, lassen, gieten, draaien, frezen, machinaal metaalbewerken. We kregen les van "de Stier" (Jansen ?) wat kon die man bulderen, vooral als je weer een frees brak. TEGENOVERGESTELD FREZEN galmde het door het praktijklokaal, dus tegen de draairichting van de frees in. Plaatbewerking kregen we van Van Dijk met zijn Citroën strijkijzer. Hij gaf ook smeden. Fantastisch dat vuur met kolen en maar slaan op dat hete ijzer of je in een echte smidse stond. Die beste man gooide met alles, Heb er zelfs bijna een lamp van tegen mijn kop gegooid gekregen. Op deze school ontmoette ik Eric van Opstal, die ook op kostschool had gezeten. Ik vind het raar dat ik van deze tijd geen klassenfoto's heb.. Na de 3e klas ben ik naar de nieuwe LTS gegaan op de Lage Meren. Er was toen een kopklas tto metaal elektro Ik zat in As4b van 1970 t/m 1971 TTO stond voor technisch theoretisch onderwijs. God, wat had ik het hier naar mijn zin. En in deze tijd kocht ik ook mijn brommer, je bent 16 dus knorren op die buikschuiver.


LTS DE LAGE MEREN 1970 - 1971


rapport de lage meren lts

Rapport van kopklas TTO De Lage Meren As4b en een 9 voor wiskunde !

de lage meren technische school

Klassen foto klas As4b. Dit was op De Lage Meren. Het eerste jaar van de nieuwbouw. We hielpen ook mee verhuizen van de oude lts naar deze school. We hadden zelfs een fietsen-kelder! Ik ben de 8e van links. Naast mij van Erp uit Steenbergen. Helemaal links knielend John Wils (van de muziekband) 2e rechts onder Han van Pul uit Rilland. Onze klassenleraar was de heer Holzter uit Bergen op Zoom. Hij was de wiskunde leraar en gaf ook Engels ? Hij was ook een soort magnetiseur om kwaaltjes af te strijken of slaan. En werkte ook met homeopathische producten. Toen ik om mijn diploma reed, werd ik in de Moertstraatsebaan door Anny Heijnen uit Heerle van mijn brommer gereden. Wij hebben nog jarenlang hierna contact gehad. Wanneer ik ze dan weer op de kermis in een cafe tegen kwam, (de La Pondo bar in Wouw) kregen we gratis bier van haar ;-)


MTS 1971 - 1972 -1973 -1974 - 1975


frank bogers mts antonie keldermans school bergen op zoom

Aan de tekentafel 1e klas MTS. We kregen ook schetsen maken (uit de hand) in 3D van de Direkteur A. Blanken. De adjunct-direkteur de heer Aerts uit de Zandstraat gaf praktijkles.

mts bergen op zoom klasse leraar bruijs

Schoolfoto klassenfoto MTS 2e klas Antonie Keldermans School vlnr boven Frank Bogers - Piet van Aert - Johan Balemans - Engelsman - Michel Raas - ? -?- ? Lex Kok
meneer Bruijs ? 2e rij Kees Hoeks - ? - Adrie Coppens - ? - Frank Huismans -Bakx - ? - Onder Blummel - Demmers - Kees Broeren - Chris van Dongen - ? - ?


rapport mts

Rapport en cijfers Middelbare Technische School. In het begin moesten we rekenen met een rekenliniaal. Later in de 4e klas deed de rekenmachine zijn intrede. Henk van der Boom had er zelfs een met wetenschappelijke functies en toetsen er op. Dat ding was 2 cm dik en kostte toen 500 gulden. In de 2e klas hadden we 21 vakken. In de 4e klas voor het eindexamen maar 6. Ik slaagde met een 7,6 gemiddeld.

piet van aert mts

Schoolfuif / Schoolfeest op de MTS 1973 Met mijn vriendin en later mijn vrouw Nellie Bastiaansen - Piet van Aert uit Heerle - Kees Hoeks met zijn vriendin. Dit waren altijd leuke avonden en zoals je ziet konden we ook een biertje drinken. Ook konden we daar roken, de kantine zag dan helemaal blauw. In de pauzes rookten we ook op het binnenplein. Leuke tijd en veel geleerd. Vooral het practicum van natuurkunde vond ik interessant.


AAN HET WERK BOGIMEX ALGO PERIODE 1975 t/m 1979


draadogen transportband frites

Na de MTS ging ik aan de slag als bankwerker/lasser bij de Fa Goedhart te Sint Maartensdijk. Ik moest daar 180 graden bochtjes vast hechten aan koelblokken, verdampers voor koeling. Dit was echter maar voor een periode van 14 dagen. Mijn neef Piet Bogers van de Bogimex belde me op, dat ik direct bij hem moest komen werken. Hij zat zonder bedrijfsleider van zijn machinefabriek ALGO B.V. Zo gezegd zo gedaan. De Bogimex was bij ons in de straat en ik kende het bedrijf op mijn duimpje. Als snotneus ging we daar al een centje bijverdienen. Aardappels sorteren, aardappel schillen, de Dijkstra aardappelsorteerder in de avond doorsmeren en schoonmaken. Met de vrachtwagens mee, zakken aardappelen van 50 kg lossen. Voorgebakken frites wegbrengen met de Mercedes busjes naar campings en cafetaria's. Bij de firma Algo had ik ook stage gelopen en kende ook de medewerkers en machines die ze maakten. Het was een droom die uitkwam. Ik moest ook machines natekenen en ontwerpen. Deed daar ook de inkoop van roestvrijstaal, transportbanden en het maken van offertes. Dit alles duurde tot 1979. Meer over de Bogimex weten? Later ben ik in België gaan werken bij de Fa Edes in Antwerpen. Via dit bedrijf werd je te werkgesteld bij diverse firma's in Nederland, België en Duitsland.

voorbeeld berekening capaciteit frietes bakoven

Bij Algo maakte we complete friet voorbaklijnen. Vanaf aardappelbunker t/m de gekoelde voorgebakken frites in de doos. De machines waren allemaal zelf ontworpen en gefabriceerd in Lepelstraat. Bovenstaand berekening voor het ontwerp van een bakoven van 10.000 kg/frieten/per uur. We hadden toen nog geen computers met excel bestanden om dit te berekenen. Allemaal uit de blote kop, dan wist je tenminste waar de komma moest staan. Bijna de gehele gemeenschap van Lepelstraat was bij het bedrijf aan de Slotweg werkzaam. Als aardappelpitter, heftruckchauffeur, magazijnbediende, bankwerker, veger, poetsjuffrouw, vrachtwagenchauffeur, bankwerker, receptioniste, aardappel inkoper en/of verkoper, bakmeester, chef werkplaats, keurmeester of loodsbaas. Het was een grote familie en in die tijd had je ook voor elkaar wat over. Moest er worden overgewerkt allemaal een tandje erbij. Het was toen ook heel normaal dat je op zaterdag werkte. En natuurlijk allemaal gratis frieten en aardappelen. Er was een tijd dat de aardappelen 1 gulden de kilo kosten. Je moest dan bij Piet Bogers om een briefje en inleveren bij de boekhouding. "Frank", zei hij op een goede dag. "Die en die stelen aardappelen". Ik zeg: "Hoe weet je dat nou, je ligt hier toch geen 24 uur op de loer?". Heel simpel zei Piet, "Ze hebben geen briefje ingeleverd".


WERKEN IN BELGIÉ 1979 - 1983


edes borgerhout antwerpen

EDES Euro Design and Engineering Services Lode van Berckenlaan 372 B-2200 Borgerhout.

En ineens was ik grensarbeider. Vanaf 1 oktober 1979 begon ik als tekenaar bij de firma Edes in Borgerhout. Na enkele weken van tekenwerk werd mij gevraagd om naar het Studie Centrum voor Kernenergie te Mol te gaan. Het was in de winter en kon daar ook een slaapruimte huren aan de Boeretang te Mol. Vlakbij het studiecentrum, dus bij slecht weer niet naar huis. 's Avonds kon ik dan bij een collega Paul Fransen een potje gaan kaarten en een pintje drinken. Of ik ging naar de sportclub Nuclea een potje volleyballen en naderhand een tosti eten. Het tekenwerk was niet zo interessant, wel het rekening houden met radioactieve straling. Dat was helemaal nieuw. Meer over deze periode klik hier.

doel 3 belgie machinekamer

Opbouw kerncentrale Doel 3 Beveren België. 1980 - 1982

Begin jaren 1980 werkte ik in Doel, opbouw kenrcentrale Doel 3. Vanaf Lillo met "dun overzet" veerpondje naar Doel. Op de boot had ik een fiets. (was nog van de opa van Nellie). Met de fiets ging ik dan iedere dag naar Doel. Meer over deze periode kunt u vinden klik hier


DEUTSCHE BABCOCK Viernheim Manheim Duitsland mei 1982 maart 1983


Via Edes uitgezonden naar Deutsche Babcock Energie Und-Umwelltechnik Deutsche Babcock Energie Und-Umwelltechnikaug. Werkzaam als Designer supporting. Schetsen en ontwerpen maken van pijp supports en pompen frames en fundaties
Periode mei 1982 - maart 1983

We verbleven in een kosthuis bij Frau Bauer in de plaats Viernheim, vlakbij het kantoor. Op zondagmiddag reed ik dan met mijn Renault 4 naar Borgerhout. Parkeerde de auto en stapte in de auto van de heer Lemmens en we reden met een man of 4 richting Duitsland. Onderweg in Luxemburg nog wat sigaretten en drank kopen. Ik nam voor 4 dagen brood en beleg mee. In de avond gingen we meestal naar de bowling om te eten en een potje te bowlingen.

Mijn Belgische kamergenoten waren Peter Lambrechts of Lambregts uit Eeklo of Eekelen. Andre de Wilde uit Hoboken? , die deed zijn naam wel eer aan. Hij was pianist en kon je wel mee lachen. Uit Friesland werkte daar ook Herman Feitsema. Er was ook nog een Vic of Victor die goed kon bowlingen en cognac zuipen.

Als groep maakten en tekenden we lay-outs isometriën piping support voor een kerncentrale in Mülhein-Karlich. Ik ben daar ook wel eens geweest met Feitsema om het archief op orde te stellen, wat een puinhoop was dat. Ik reed dan in Herman zijn grote Opel naar de in aanbouw zijnde centrale. Hij lag dan lekker te pitten.

Bij vrouw Bauer was het altijd gezellig, zij zorgde goed voor ons met drank Duitse Sekt en Duitse worsten. Op het kantoor kwamen in de avond de werksters, daar kon je ook wel mee lachen. We begonnen 's-Morgens om 7.00 uur tot 's-Avonds 19.00. Vrijdags gingen we naar huis en nog even naar het kantoor van Edes in Borgerhout.

Heb er in de buurt van Viernheim ook voor een tijdje een huis gehuurd. Dan kwam Nellie met de kinderen gezellig enkele weken over.
Het gebeurde vaak dat we ook zaterdags moesten werken in Borgerhout. En dan op zondagmorgen voetballen en dan in de avond weer naar Borgerhout. Dat hou je dus niet lang vol en ben er in maart 1983 mee gestopt. Soms nog een paar keer terug geweest omdat ze het druk hadden.
Daarna lekker een half jaar in de ww gezeten en genoten van een heerlijke zomer in 1983 ;-)


Frank Bogers - Peter Lambrechts - Lemmens - Andre de Wilde

Frank Bogers - Peter Lambrechts - Lemmens - Andre de Wilde en onbekend. Zo te zien hebben we hem weer flink geraakt. Was altijd wel gezellig en je moest er zelf ook wat van maken. Je was tenslotte toch een hele week van huis weg, van vrouw en kinderen.

Frau Bauer - Frank Bogers - Andre de Wilde (de pianist) - Peter Lambrechts of Lambregts en uit Frieslanf Herman Feitsem of Feitsma

vlnr Frau Bauer - Frank Bogers - Andre de Wilde (de pianist) - Peter Lambrechts of Lambregts en uit Frieslanf Herman Feitsem of Feitsma. Beneden in de kleder had mevrouw Bauer et mooi ingericht om bij elkaar te komen en wat te eten en te drinken. Meestal rond Kerstmis of Pasen.


Herman Feitsema - Frank Bogers - Peter Lambregts

Herman Feitsema - Frank Bogers - Peter Lambregts en iemand die woonde in England.

huis gehuurd weinheim werkzaamheden duitsland

Tijdens mijn werkzaamheden in Viernheim Duitsland huurde ik een huis in Weinheim. We hadden dan de eerste etage voor ons zelf met vrouw en kinderen.


spelen met je kinderen in het buitenland

Spelen met Marcel, Maurice lag op bed een dutje te doen en moeder Nellie in de zon. Het was een leuk huis en de mevrouw waar we het van huurde deed de was voor ons.

tekenaars constructeur kerncentrale supporting

Hier ben ik bezig met schets ontwerpen maken van pipe support aan de hand van isometriën. De vele tekeningen zijn voor de foto ;-) Zoals je ziet nog geen computers of tablets. Er waren ook geen cad/cam of andere tekenprogramma's. Alles met het handje. Was leuk werk voor de kerncentrale.


booschappen doen in de duitse winkel

Eten en drinken moet je in het buitenland ook doen, dus regelmatig naar de Wertkauf winkel..

duitse sekt op het werk drinken

Na het werk een glaasje Duitse Sekt met een van de interieurverzorgsters.


WESTINGHOUSE 1983 - 1984


hartman kraan verhuur bergen op Zoom

In de periode 1983 - 1984 was ik werkzaam als ontwerper/tekenaar van Analyser Houses bij de Firma Westinghouse te Sint Maartensdijk op het eiland Tholen. Lekker dichtbij en niet meer met de auto in mist en regen naar ons mooie buurland België. Van huis uit lekker op de fiets over de dijken naar het werk. Hier de Fa Hartman uit Bergen op zoom aan het werk.

analyzer house general electric

De binnenzijde van een analyzer huis. Westinghouse bouwde deze installaties voornamelijk voor de petrochemische industrie, zoals Shell - Total, de NAM en General Electric. Zodoende heb ik het e.e.a. op kunnen steken van de gaschromatografie. Maar helaas was dit toch niet mijn ding. Maar weer wat wijzer geworden.


getuigschrift westinghouse  st maartensdijk

Getuigschrift Westinghouse goed gedaan Frank ;-)

 

Mijn getuigschrift van Westinghouse. Ik heb daar eerst gewerkt via Keser uitzendbureau uit Bergen op Zoom, in de periode December 1983 - April 1984. Daarna van 24 april 1984 t/m 30 november 1984 in vast dienst.

VERKLARING.
In zijn functie als tekenaar op onze vestiging Sint Maartensdijk heeft hij getoond over uitstekende vakkennis te beschikken.
Hij combineerde ijver met goed inzicht, zodat wij tevreden konden zijn over zijn prestaties.
Op zijn houding ten opzichte van collega's en leidinggevenden hadden wij geen aanmerkingen.
De heer Bogers heeft ons bedrijf op eigen verzoek verlaten. Wij wensen hem het allerbeste voor de toekomst.

Westinghouse Electrotechniek en Instrumentatie B.V.

Daar wordt je toch helemaal blij van. ;-)

Daarna ben ik bij Fons Tummers gaan werken. Fons hoorde van Frans Dhaese (gezien op de Putse Kermis) dat ik weer terug in Nederland was gaan werken. Ik kreeg een belletje van Fons en k dacht, laat ik die man maar eens gaan helpen, voor een half jaartje of zo. Het werden er meer dan 30, met veel plezier en passie.


TUMMERS MACHINEBOUW 1984 - 2015


Visitekaartje technisch adviseur  bijh Tummers Hoogerheide

Begonnen 1 december 1984 als tekenaar/constructeur. Later inkoper - technisch adviseur - bedrijfsleider - adjunct-directeur - account manager - verkoper - verkoper binnendienst Tummers Methodic

Frank Bogers aan de tekentafel bij Tummers Hoogerheide

Tekenaar constructeur bij Tummers Machinebouw Hoogerheide 1984 - 2015


Tummers Machinebouw  schudder kokkels

Tummers Machinebouw 1976 - 1986 10 jaar bestaan.

Links boven Fons Tummers ijverig bezig met de nacalculaties - Links onder Richard Kuijlen achter de draaibank - Frank Bogers aan de tekentafel met het uittekenen van een uienschiller - Rechts boven Bert Visser in actie met het lassen van een HTK transportbandenframe HTK stond voor Huis Tuin en Keuken ;-) - Onder een shaker schudder triller ontworpen door Frank Bogers. Aandrijving d.m.v. een Ajax shaker en voorzien van een ontwateringsdek voor de kokkels wedge wire. Vering op luchtbalgen en de schudder werkte in één keer. Stond er zelf ook verbaast van dat deze schudder draaide als een naaimachientje. Rechts onder de uitnodiging met de slogan For Custom Built Equipment. Het was een leuk feest en er zouden er nog veel volgen.


tummers uienschiller verenkelaar

Tummers bouwde in de jaren 1984-1985 tientallen uienschillers met verenkelaar voor de Fa Mol Products in 's-Gravenpolder. Dhr Jaap Flikweert was direkteur en onze opdrachtgever. Heb nog een lekkere bos paling van hem gekregen. We waren ook werkzaam in de diksapfabriek van de Gebr. Mol.

werkplaats Tummers Machinebouw Hoogerheide

De roestvrijstaal werkplaats afdeling van Tummers Machinebouw aan de Ampereweg te Hoogerheide ca 1985. Op de foto o.a. Wim Verdonk aan de boormachine, Bert Visser argon lassen van een HTK transportband en plaatwerker Jack de Nijs aan de kantbank.


Tummers Machinebouw - Metaalwerken de Kooi - Tummers Elektro - Tugro - For Custom Built Equipment

personeel Tummers Food Solutions innovators
Achterste rij vlnr Wim Verdonk - Martin Broosus - Guido de Jongh - Frans Dhaese - Frans Broosus - Bourhan Kalkisim - Bert de Rooij - Mezian Karmudi - Geert Stoffels - Jos Smits - Jan van Paassen - Barrevoets - Marinus de Bruijn
Middelste rij Christ van Druunen - Ed van Dolen - Kees den Boer - Mirjan Oosthoek - Helga Konings - Bram Otto - Felix Hunting - Patrick Hopmans - Richard Dhaese - Jos Zoetewei - Walter Beek - Bonny van de Bergh - Jack de Nijs
Voorste 2e rij: halfzittend Toon van Hoof - Erwin Tummers - Bep Groffen - Lia Cloots - Corne van Overveld - Nicole Heijnen van Dijke - Marianne Bruggeman - Alfons Tummers - Wim Lodders - Sjef Kools - Bianca Dane Hagenaars - Elly van Hees - Richard Kuijlen - Frank Bogers - Guus van de Boom - Ad Tims
Voorstij rij knielend: Robert de Zwart - John Dhaese - Nico Traets.

Wordt Vervolgd ..................