Aad van der Voort Oosterhout Bergen op Zoom Huijbergen 1943-1949 deel 2

st marie handelsmulo

19 Huijbergen: Sainte Marie, Huijbergen, Mulo 1e klas, 1946/ 1947.
Onderste rij v.l.n.r.: Joep Brekelmans, Emmie Goossens, Jos Leijten, Kees Damen. 2e rij v.l.n.r.: Jan Roosen, Adriaan van der Voort, Br. Marcellus (directeur), Br. Remigius (leraar), Gerard van de Corput, vergeten, Frans van Schaik. 3e rij v.l.n.r.: Jan van Gorp, Paul Roosen, Jean van Hijfte, Theo Baks, George Bun, Alex Bovée, Gerard ter Laak, Pieter Gielen, Jan van Vught. Bovenste rij v.l.n.r.: Kees Bovée, Remie van Hecke, Jos Brants, Piet Stekelenburg, Kees Dobbelare, Eugène Hiel, Jos Sommen, Jo Mangnus, Janus Palincks, Kees Verschuren.

Terug naar overzichtDe opleiding in Huijbergen bestond uit een 3 jarige Mulo en een 3 jarige Handelsmulo. De Handelsmulo was een niet door de overheid erkende opleiding en werd afgesloten met een getuigschrift van de school, terwijl de Mulo werd afgesloten door het Mulo A diploma. Mijn Mulo-opleiding begon ik in het studiejaar 1946/ 1947 op de Mulo met als klassenleraar Broeder Broeder Ansgarius.
In de 2e klas, schooljaar 1947/ 1948, was de klassenleraar Broeder Remigius en in de 3e klas, schooljaar 1948/ 1949, was de klassenleraar Broeder Gerlachus.
De leerlingen van de Handelsmulo gaven de directie en hun klassenleraren allen bijnamen,
Broeder Marcellus, directeur (de grote beer), Broeder Constantius, onderdirecteur (de kleine beer), Broeder Angelo, leraar (de vesuvius), Broeder Paulinus, leraar (sassa) en Broeder Liberius, leraar Engels en lichamelijke opvoeding (de drilmaster).
Voor de buitenschoolse activiteiten hadden we 2 surveillanten, Broeder Siardus en Broeder Paulus. Broeder Paulus had ik zover mijn herinnering gaat ook al in Oosterhout ontmoet. Verder werkte er diverse broeders in de ondersteunende diensten. Met hen had je in de dagelijkse gang weinig contact.

20 Huijbergen Mulo 3e klas, 1948/ 1949.
Onderste rij zittend v.l.n.r.: Kees Damen, Br. Siardus (surveillant), Frans van Schaik, Br. Marcellus (directeur), Gerard van de Corput, Jan Roosen, Br. Liberius (leraar).
Middelste rij v.l.n.r.: Joep van Brekel, Adriaan van der Voort, Jan van Vught, Alex Bovée, Leo Baeten (neef van bisschop Baeten), Theo Baks, Emmie Goossens, Kees Dobbelare, Pieter Gielen (zoon van minister Gielen), Janus Palinckx, George Bun.
Bovenste rij v.l.n.r.: Jos Brants, Paul Roosen, Piet Stekelenburg, Ad Leijten, Eugène Hiel, Jos Sommen, Jo Mangnus, Kees Bovée, Gerard ter Laak.

kostschool foto september 1946

21 Huijbergen. Dit is een foto van de voltallige internaat-bezetting te Huijbergen in 1946, studie jaar 1946/ 1947.
Alle broeders van het internaat te Huijbergen zijn hierop aanwezig. Dat zijn van links naar rechts:
Boven het bord, Br. Paulus, Br Ansgarius, Br. Liberius. Vanaf het bord, Br. Fransisco, Br. Gerlachus, Br. Aloisius, Br. Leonardo, Br. Hugelinus, Br. Constantius onderdirecteur, Br. Marcellus, directeur, Conrector, Br. Fernandus, Br. Egerius, Br. Jozef, Br. Christoforus, Br. Donatus, Br. Rogerius (bakker), Br. Nerius, Br. Siardus, vergeten, Br. Remigius, Br. Angelo.
Zelf sta ik op de 3e rij van boven af op de 6e plaats van links, op de 8e plaats staat mijn toenmalige vriend Tinus Augustijn.

22 Huijbergen Speelplaats: Dit is het noodgebouw dat aan de cour direct na de bevrijding is gebouwd. Daar waren de recreatiezaal en een slaapzaal. Links bij de boom stond loodrecht op dit noodgebouw het poortgebouw van het vroegere Wilhelmietenklooster, waarin alle klaslokalen waren ondergebracht. Tijdens de speelkwartieren trapten mijn vriend, Tinus Augustijn van de Handelsmulo en ik een balletje onder de boom in de hoek tussen noodgebouw en het poortgebouw. Hier heeft mijn vriend me een bijnaam gegeven n.l. "Tom Poes".
Toen ik hem vroeg waarom, zei hij, "als je hard wegloopt, zie ik altijd wolkjes achter je voeten". Vanaf die tijd noemden velen me Tom Poes. In het 2e jaar werd de vader van Tinus ernstig ziek. Tinus werd naar huis teruggeroepen om in de zaak van zijn vader werkzaamheden over te nemen. Ik had het wel moeilijk met zijn vertrek. Het balletje trappen ging echter door met een nieuwe vriend Ceriel Meier van de Handelsmulo.
23 Huijbergen Broeder Ansgarius ging in de studieperiode 1946/ 1947 werken aan de uitvoering van een toneelstuk. Hij stelde een voorlopige cast van spelers samen en presenteerde de cast met een foto gemaakt in de tuin met als achtergrond het Alverno. Omdat hij voor mij een hoofdrol in gedachte had, moest ik op de stoel in het midden zitten. Later vond hij dat mijn acteurskwaliteiten onvoldoende waren en gaf me een bijrol. Mijn vriend Tinus Augustijn, die later bij de groep kwam, had meer talent en kreeg een hoofdrol.

24 Huijbergen De titel van het toneelstuk weet ik niet meer.
Hier aan het eind van de voorstelling het tableau de la troupe.
Van links naar rechts: Adriaan van der Voort, Tinus Augustijn, Ottevanger, van Putten, vergeten, vergeten, vergeten, Emmie Goossens, van Hal, vergeten, vergeten, vergeten, Leo Baeten.

vliegveld woensdrecht

25 Huijbergen Zaterdag werd er meestal gevoetbald en de woensdagmiddagen en zondags gewandeld. Bij het wandelen werden dikwijls flinke afstanden afgelegd. Hier zijn we naar vliegveld Woensdrecht gelopen onder leiding Br. Siardus (surveillant), links op de foto en Br. Liberius (leraar) rechts.
Links naast Liberius, bovenste rij, staan Tinus Augustijn en ik. Links onderaan staan Kees Bovée en zijn vriend Rob Calon.

test lichamelijke vaardigheden

Test voor Lichamelijke Vaardigheid der Scholieren.
Met o.a. 100 meter snelloop verspringen hink stap sprong kogelstoten speerwerpen e.d. met adstanden en tijden.
Totaal waren er 5 nummers verplicht.
28 Huijbergen Conjé (afscheidsfeest) eind studiejaar 1946/ 1947. Vissen in een teiltje onder leiding van Broeder Gerlachus. Links in de geruiten blouse ben ik, links gebogen over de visbak is Tinus Augustijn, rechts van de bak visser Rob Picavet, achter Rob Remie van Hecke. De namen van de andere internisten ben ik vergeten.

29 Huijbergen Conjé (afscheidsfeest) eind studiejaar 1946/ 1947.
Glijbaan van Broeder Remigius. Bij de afdaling in een karretje ringsteken en bij missen van de ring een emmer water over je hoofd..september 1947 internaat huijbergen

30 Huijbergen. Dit is een foto van de voltallige internaat-bezetting te Huijbergen in 1947, studiejaar 1947/ 1948.
Deze foto is genomen voor het toneel van de recreatiezaal in het noodgebouw.
Geheel rechts bovenaan staat Adriaan van der Voort naast Pieter Gielen.

31 Huijbergen. De recreatiezaal waar door ons de vrije avonden werden doorgebracht met biljarten, dammen, schaken, kaarten, andere spellen of lezen. Ook werd de ruimte gebruikt voor toneelvoorstellingen, muziek uitvoeringen en voordrachten.
Op een keer was er een muziekuitvoering van een Duits orkest. Er werd het stuk "Der alte Brumbär" aangekondigd, wat bij de internisten tot enig gegiechel leidde, omdat de directeur, bijnaam Grote Beer, en de onderdirecteur, bijnaam Kleine Beer, in de zaal aanwezig waren.
De volgende dag toen onze Mulo klas reeds uit was en de Handelsmulo nog in hun lokaal, heb ik in hun gang met verdraaide stem hard geroepen Der Alte Brumbår. Hilarisch gelag in die klas. Broeder Constantius had toch mijn stem herkend en me later op het matje geroepen en me over het voorval flink aan de tand gevoeld. Achteraf vond hij het toch niet zo erg.
32 Huijbergen Leden van de kaartclub "de rikkende poes" rikten bij tourbeurt s'avonds in de recreatiezaal. De club bestond uit boven v.l.n.r.: Ceriel Meier, Adriaan van der Voort, van Putten,
en onder A.Appels en vergeten. Lid niet op de foto aanwezig Rob Picavet. We voelden ons een hechte groep, ook op de cour en tijdens de wandelingen.

33 Huijbergen. Het Westlandse trio zittend in dezelfde Muloklas, v.l.n.r.: Gerard ter Laak uit Honselersdijk, Piet Stekelenburg uit Kwintsheul en Adriaan van der Voort uit Poeldijk


1948-1949 mulo klas

34 Huijbergen.jpg Mulo klas 3, 1948/ 1949, met klassenleraar Broeder Gerlachus. In deze klas is voor het internaat de nieuwe opleiding Mulo B ontstaan. Aan de volgende 4 leerlingen, zeer goed in wiskunde, is voorgesteld om in hetzelfde jaar examen te doen in Mulo B, George Bun, Kees Dobbelare, Gerard ter Laak en Adriaan van der Voort. Twee Zeeuwen en twee Westlanders. Allen stemden daarmee in na ruggespraak met hun ouders.
De leraren werden Broeder Gerlachus voor de vakken algebra, meetkunde en physica en Broeder Liberius voor tekenen. De extra lessen hiervoor werden op woensdagmiddagen en op zaterdagen gegeven. Allen hebben de opleiding met succes afgesloten met diploma Mulo B, behaald op 20 juni 1949 te Tilburg.
De Mulo A opleiding werd afgesloten met het Mulo A diploma, behaald op 21 juli 1949 te Breda. Nog hulde aan de broeders Gerlachus en Liberius die ons uitstekend hebben begeleid.

rapport mulo 3 a en b 1948

35 Huijbergen. Rapport Mulo III met het cijferresultaat van Mulo A en B


meetkunde les kostschool

36 Huijbergen Mulo klas 3, 1948/ 1949, met klassenleraar Broeder Gerlachus in de meetkundeles. Pieter Gielen moet aan het bord een van de moeilijkste opgaven oplossen, die we ooit van Gerlachus hebben gekregen.
Geheel rechts zit Frans van Schaik.

37 Huijbergen. Op de weg van het Noodgebouw naar het Alverno 3 leraren, Broeder Liberius, klassenleraar Handelsmulo 2, leraar Engels, lichamelijke opvoeding en tekenen, Broeder Angelo, klassenleraar Handelsmulo 3, leraar Duits en Geschiedenis en Broeder Paulinus, klassenleraar Handelsmulo 1, leraar Nederlands, Frans.


38 Huijbergen Uitgebreide viering van waarschijnlijk Allerheiligen bij het altaar in de tuin van het internaat. Hier werd een zeer plechtige Hielige Mis opgedragen. Misdienaars zijn, vergeten student Handelsmulo, A. Appels, Adriaan van der Voort en Ottevanger op weg naar het altaar.

39 Het altaar in de buitenlucht.


40 Huijbergen.
Afvoer van puin van het door de Duitsers in 1945 verwoeste Sainte Marie te Huijbergen om plaats te maken voor nieuwbouw.

Aad van der Voort foto's en verhalen deel 1 - deel 2 - deel 3 opendag 2006