Engelbert Thien uit Zierikzee 1915 - 1918
Ste Marie Huijbergen

Hanneke Blaas (Engelbert Thien is haar oom) op bezoek bij Frank Bogers in Lepelstraat.

op zoek naar gegevens van oom Engelbert  Thien

Hanneke toont hier haar albums vol met prenten en briefkaarten van o.a. haar oom Engelbert Thien.
Het zijn briefkaarten geschreven door haar oom Engelbert aan zijn ouders en zussen.
Ook komen enkele kaarten van zijn ouders aan bod, geschreven aan hun zoon tijdens
zijn verblijf op Saint Marie te Huijbergen. In die tijd was er nog geen telefoon.
De enige mogelijkheid om te corresponderen was d.m.v. briefkaarten, ansichtkaarten en brieven.

Terug naar Ste Marie overzicht

Wilhelmieten museum Huijbergen

Bezoek Wilhelmietenmuseum te Huijbergen.

Om de leerlingenregisters in te mogen zien heeft Hanneke van te voren een afspraak gemaakt.
We zijn daar aller aardigst en gastvrij ontvangen met een lekker bakje koffie en uitleg van hoe een en ander vroeger in elkaar stak.
Hiervoor onze hartelijke dank ;-)pensionaat ste marie huijbergen portiek foto

Portiek foto met leerlingen Ste Marie internaat te Huijbergen

kostschool broeders huijbergen klooster gang

De corridor / gang van pensionaat Ste Marie Huijbergen


Bosgezicht te Huijbergen

Bossen en personen in Huijbergen


Sacramentsprocessie St-Marie Huijbergen

Sacramentsprocessie St-Marie Huijbergen

Sacramentsprocessie St Marie Huijbergen groep 5 zangers


engelbert-thien zierikzee

Groepsfoto met Engelbert Thien in het midden (zie X). Engelbert zat vanaf zijn 12e op St Marie en volgde de ULO opleiding.


Kweekschool broeders Bergen op Zoom

Kweekschool broeders Bergen op Zoom. (Toevoeging: bij gebrek aan briefkaarten/ansichtkaarten werden er kaarten gebruikt van andere kloosters/scholen. Zo onder meer van Bergen op Zoom, Oudenbosch, etc.

Kerststal pensionaat internaat St Marie Huijbergen

Kerststal pensionaat internaat St Marie Huijbergen.


Bossen en personen/leerlingen te Huijbergen

Bossen en personen/leerlingen te Huijbergen

Jagers met jachtgeweren in de bossen van Huijbergen.

Jagers met jachtgeweren in de bossen van Huijbergen.


Groepsfoto in het bos met Engelbert Thien

Groepsfoto in het bos met rechts Engelbert Thien (zie X)

foto met Engelbert Thien

De groepsfoto kaart die Engelbert naar zijn zus Jeanne stuurde.


Lourdes grot huijbergen

Lourdes Grot Huijbergen

Intronisatie beeld Ste Marie Huijbergen

Intronisatie (inhuldiging) beeld Ste Marie Huijbergen

Lourdes grot huijbergen

Briefkaart van Engelbert aan zijn zuster Regina. Huijbergen 25 mei 1916, Lieve Regina, Ik feliciteer je van harten op je verjaardag. Ik wensch dat je nog dikwijls deze blijde dag mag herdenken en hoop dat je maar een brave meid mag worden. Ontvang voor allen vele hartelijke groeten van Den Zeereerw Heer Directeur en de Eerw. broeders en bijzonder van uw broertje Engelbert Thien. De volgende week schrijf ik een brief aan Moe.

Intronisatie beeld Ste Marie Huijbergen

Beste ouders, Het regent hier volop 't moment. Dus als dat zoo blijft morgen om 7 uur niet uitrukken. Ik heb wederom 24 uur aangevraagd en zoo ja, dan kom ik weer Zaterdag en Zondag weer terug. We waren om goed acht uur in Steenbergen. Verder is hier alles goed. Regina bewaart zeker die postzegels die er op zitten wel. adres bekend. Engelbert Thien.


ansichtkaart Kerk te Huijbergen

Ansichtkaart Kerk te Huijbergen

Het interieur van de kerkte Huijbergen

Het interieur van de kerk te Huijbergen

n

Huijbergen 20 november 1917.B.R.! (Beste Regina) Ik maak het nog goed hoor. Hoe maken ze het thuis? Ik wou graag naar tante Anna schrijven, maar ik weet het adres niet, wees zoo goed en schrijf het mij eens. Ontvang voor allen groeten van de Zeerw. Heer Directeur en de Eerw Broeders en van mij, uw broer Engelbert Thien.

briefkaart over schaatsen

Huijbergen 22-1-1917. Beste Ouders. Daar het deze dagen nogal hard vriest zal er wel niet veel gelegenheid zijn om een brief te schrijven. Daarom stuur ik maar een kaart. Ik heb hem maar aan Jeantje geaddresseerd, omdat die hem nog niet heeft. Wij zijn gistermiddag van 1-4 uur op het ijs geweest, mijn schaatsen kwamen goed te pas. Ik ben hoogstens 5x gevallen, maar dat is niet erg. Ontvang voor allen vele hartelijke groeten van uw zoontje E. Thien.
Opmerking: Hanneke heeft van elke briefkaart de tekst op een briefje gezet.


ansichtkaart groote meeren

Huijbergen en omstreken.
Zo te zien op de foto is dit de Groote Meer.
Hier gingen de leerlingen altijd schaatsen. (Heb er zelf - Frank Bogers - ook nog geschaatst.)

inschrijving engelbert kostschool

Inschrijving van Engelbert in het leerlingen register. Schooljaar 1915-1916. Zie nummer 188.


tekenlokaal

Tekenklas. Als voorbeeld werden er wat kannen en kruiken geplaatst, om deze na te tekenen.


Wandelreven St Marie Huijbergen

Wandelreven St Marie Huijbergen

Winter in Huijbergen

Winter in Huijbergen

40-voetbal-kopen-kostschool.jpg

Briefkaart van zijn ouders 1916. Beste Engelbert. Uw brief hebben wij in goede gezondheid ontvangen. Voor Uw pakje wordt gezorgd, wanneer dat klaar is zullen wij het U sturen, maar nu schreef U nog dat gij gaarne een bal had. Wij zouden eerst wel eens willen weten waar U die voor gebruiken wilde, want om te voetballen, daar zijn wij op tegen, daar gij toch soms last van U been hebt. Uw keel is zeker weer beter omdat gij schrijft dat gij zoo gezond zijt als een visch. U schrijft dan zeker spoedig terug, dan weten wij of uw die bal nodig hebt of niet.... Uw dierbare Ouders.

briefkaart over schaatsen

Zierikzee 11-9-1918. Beste Jeanne, Ik heb je briefkaart uit Vlaardingen ontvangen, maar nu ben je toch al in Beverwijk, niet waar? Is 't daar nog al prettig? Regent 't daar ook elken dag of schijnt daar elken dag soms 't zonnetje? Ik hoop dat je daar maar mooi weertje treft. Vraag a.u.b. aan Regina of ze om de postzegels denkt die ze van Engelbert Zurlohe voor me mee moet brengen. Bedank verder Regina voor al haar mooie ansichten die ik van haar heb ontvangen. Voor allen ook voor Moe vele groeten van Uw broer Egelbert.


bekijken van het leerlingen register

Hanneke (rechts) bekijkt hier het leerlingenregister en de puntenlijsten van haar oom Engelbert Thien in het Wilhelmietenmuseum te Huijbergen.

inschrijving engelbert kostschool

De cijferlijst of puntenlijst van Thien Engelbert in het leerlingen register. Schooljaar 1916-1917. September 93 pnt - October 88 pnt enz. Per maand werden de behaalde punten genoteerd. Aan de hand van het behaalde aantal punten, kreeg men elke maand een kaart. Er waren gouden, witte, rode, groene en gele kaarten.Wandeltuin Huijbergen, Instituut St-Marie

Wandeltuin Huijbergen, Instituut St-Marie

Sacramentsprocessie St-Marie Huijbergen groep 6 Heilig Sacrament

Sacramentsprocessie St-Marie Huijbergen groep 6 Heilig Sacrament

briefkaart schrijven reis naar kostschool

Zierikzee 21-7-1918. Beste Engelbert (15 jaar) Uwen brief met kaart hebben wij in goede gezondheid ontvangen. Jammer Eng. dat het deze keer geen witte was. Doe nu die laatste paar weken nog eens goed Uw best. Wij zullen U deze week een postw.zenden, dan nog een brief waarin wij U melden, hoe U de reis moet maken. Ontv. de vele groeten voor de Zeereerw Heer Dir. eerw. broeders van Uw dierbare Ouders.

briefkaart over schaatsen

11-7-1918. Beste Engelbert. Zo zoetje aan begint de vacantietijd te naderen. Ik wil U nog even opmerkzaam maken dat tante Cato zondag verjaart, daar zult gij zeker wel om denken. Op het ogenblik zijn Eng Bentlage en Marie hier gelogeerd. Marie Zwager was reeds vertrokken toen de kaart kwam en heb hem doorgestuurd. Ontvang vele hartelijke groeten van allen aan de Heer Dir eerw. broeders van Uw dierbare Ouders.


ansichtkaart Voortuin Saint Marie

Voortuin Saint Marie te Huijbergen.
(toevoeging Frank Bogers) > De tuinen en parken werden goed onderhouden. Ook waren er voetbalvelden en bossen waar je lange wandelingen kon maken. Er waren ook hertjes en er werden ook eekhoorntjes in kooitjes gehouden.

Meimaand instituut st marie huijbergen

Meimaand instituut St Marie Huijbergen

n

Een briefkaart uit Zierikzee van zijn ouders aan hun zoon Engelbert. 1916 Lieve Engelbert. Uw beide brieven hebben wij in goede gezondheid ontvangen en daaruit vernomen dat u aanstaande zaterdag eenige tijd met vacantie naar huis komt. Uw koffer behoeft U niet mede te nemen, gij hebt nog de reiszak en dan moet U het verders nog maar een pakje erbij meenemen.

briefkaart over schaatsen

(vervolg) Mijnheer Appels komt waarschijnlijk van Steenbergen afhalen. Ontvang U verder vele hartelijke groeten van allen voor de eerw. broeders bijzonder van Uw dierbare Ouders. Adieu tot zaterdag.
Om papier en briefkaarten te sparen werd er haaks of kruislings op of door elkaar geschreven. Dikwijls werd ook de voorkant van een briefkaart beschreven.


Note: Brieven en kaarten schrijven naar ouders en verdere familieleden.
Iedere zondag vroeg in de middag was het gebruikelijk om een kaart of een brief te schrijven.
Voordat de brief werd dicht geplakt werd deze eerst door een broeder gelezen.
(Dit werd niet door elke broeder gedaan, getuigt broeder Adri Franken).
Daarna gingen deze stapels brieven de andere dag naar het postkantoor.


Engelbert leefde van 1903-1947.
Hij is door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. (verdronken)
Zijn vader was Mattheus Thien x M.H. Joahanna Zurlohe.
Engelbert had 2 zussen nl. Regien 1905-1994 x Cornelis Hin en Jeanne 1911-2004.
Hanneke Blaas is een dochter van Regien.
Engelbert zijn ouders woonde in de Poststraat te Zierikzee.


WILHELMIETENMUSEUM

Het museum is geopend elk 2e en 4e weekend van de maanden april tot oktober van 14.00 – 17.00 uur.
En verder het hele jaar door na (telefonische) afspraak.

Telefoon: 0164 – 642568 b.g.g. 0164 – 642650