HOEVE 'T SLOT LEPELSTRAAT

1750 <<>> 2000 Hoeve 't Slot 250 jaar boerderij

hoeve t slot halsteren

Het monumentale pand 'Hoeve 't Slot' aan de Slotweg 7 te Lepelstraat dankt zijn naamgeving aan het feit dat er op deze locatie een voorburcht van het kasteel van Halsteren stond, welke een agrarische functie had.


Terug naar Frank Bogers

Wie waren de pachters, eigenaren en bewoners van Hoeve 't Slot ?

De eerste bewoner/pachter in 1750 was Adriaan de Kater overleden 03-11-1751. Hij wordt in 1750 ook genoemd als schepen van Halsteren.
Op 1 februari 1750 huwt hij Antoinetta Verhagen gedoopt 26-11-1724 te Wouw, overleden 27-11-1798 te Halsteren.
Kort na dit huwelijk overlijdt Adriaan.
Adriaan en Antoinette krijgen 1 zoon n.l. Adrianus geboren in 1751, overleden in 1791.
Na het overlijden van Adriaan de Kater huwt Antoinetta Verhagen op 26 januari 1755 met Gommarus Dankers. Gedoopt 26-11-1724 te Wouw en overleden 8 juli 1787 te Halsteren.
Uit dit huwelijk worden 9 kinderen geboren waaronder, Marinus Dankers gedoopt op 6 maart 1765 en overleden 6 december 1822 te Halsteren.
Marinus Dankers huwt op 31 mei 1789 Catharina Voorreijen, gedoopt 20 september 1765 en overleden 4 oktober 1865 te Halsteren.
Marinus Dankers wordt op 18 april 1803 door koop eigenaar van Hoeve 't Slot. Bedrag f 16.475,=
Uit dit huwelijk worden 4 kinderen geboren waaronder, Gommarus Dankers geboren op 10 november 1796 te Halsteren en overleden 28 november 1871 te Halsteren.
Gommarus Dankers huwt op 6 augustus 1866 Adriana Verbeek, geboren 7 juli 1838 te Halsteren en overleden 17 maart 1923 te Halsteren.
Uit dit huwelijk wordt 1 kind geboren, Maria Dankers geboren op 15 oktober 1866 te Halsteren en overleden 30 januari te Halsteren.
Maria Dankers huwt op 8 januari 1891 Petrus Egidius Bogers, geboren 4 februari 1871 te Bergen op Zoom en overleden 27 januari 1947 te Halsteren.
Uit dit huwelijk worden 14 kinderen geboren waaronder, Gumaris Johannes Maria Hendrikus Bogers geboren op 2 september 1906 te Halsteren en overleden 25 juli 1987 te Halsteren.
Gummaris Johannes Maria Hendrikus Bogers huwt op 2 februari Johanna Jozefa Meesters, geboren 12 april 1922 en overleden 4 mei 2005 te Halsteren.
Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren.
Na het overlijden in 2005 van Johanna Meesters werd de boerderij verkocht, en is niet langer meer in het bezit van de familie Bogers/Dankers.

kaart bogers eigendom landerijen


bogers dankers

Familie foto gemaakt op Hoeve 't Slot te Lepelstraat gezin Piet Bogers - Maria Dankers
Vlnr staand: Fien - Anna - Net - Sjaak - Marie - Jaan - Kee - Pietje en Gommert
Zittend: Lies - moeder Maria Dankers - Adriana Verbeek (moeder van Maria Dankers) - vader Piet Bogers en To
Vooraan de tafel: Lindert links en Harrie rechts (foto ca 1912)

kinderen gommert bogers

Familie Gommert Bogers / Jo Meesters vlnr staand Frank - Leon - Peter - Edward
Onder Vader Gommert - Moeder Jo en Robert (foto 1968 Gommert en Jo 25 jaar getrouwd)


de waterkant hoeve t slot  boerderij

Oude luchtfoto van de Waterkant te Lepelstraat. Rechtsboven de Hoeve 't Slot met boerderij. Rondom de boerderij waren weilanden en vooral aspergevelden. Achter de boerderij ook een boomgaard. Links op de foto de boerderij van Maas-Bogers Foto bron West-Brabants Archief klik voor de gehele foto.


luchtfoto hoeve t slot

Hoeve 't Slot vanuit de lucht genomen, begin 1970.

De Slothoeve in 1958 nadat de schuur was afgebrand. Links de kale bomen, de bladeren waren door de hitte van de brand verschroeid.


Rijks monument hoeve t slot

Voorgevel Boerderij Hoeve 't Slot aan de Slotweg te Lepelstraat. Links de drenck met daarachter doorkijk naar de Jan Bodeweg. Op het dak de tv antenne.

Rijks monument hoeve t slot

Hoeve 't Slot in een kleurrijke omgeving.


landbouw schuur hoeve t slot

De schuur met rieten dak en houten spanten achter het woonhuis. Op de foto Petrus Bogers met zoon Gommert Bogers.

schuur in brand

De fatale brand van de schuur in september 1958. Meer informatie over de brand kunt u vinden op mijn biografie-pagina.


Het Kasteel van Halsteren

Het kasteel van Halsteren werd in de nacht van 11 op 12 november door Spaanse troepen o.l.v. Parma in brand gestoken. De daarna overgebleven ruines van het kasteel werden nog op achttiende eeuwse kaarten afgebeeld. In 1671 maakte Joshua de Grave een tekening van het verwoeste kasteel, rechts op de tekening is vermoedelijk Hoeve 't Slot te zien.

kasteel in Lepelstraat

Tijdens de Franse belegering van Bergen op Zoom in 1747 werd de hoeve zwaar beschadigd en moest vrijwel geheel herbouwd worden. Er werden hiervoor een aantal aparte bestekken gemaakte t.b.v. het metsel-timmer en dakbedekkingswerk. De hoeve kreeg o.a. een kamer, keuken, moos (gootsteen), kelder, bakhuis, schuur en enkele stallen. Op de dakbedekking van het bakhuis na, dat van pannen werd voorzien, werd de gehele hoeve met riet bedekt. In verband met de brandpreventie waren de voorschriften voor het uitoefenen van deze werkzaamheden dan ook niet mals:
Een ieder die tabak rookt op de werkplaats zal op staande voet worden ontslagen!
In 1759 werd opdracht gegeven om verschillende hoeves, waaronder ook Hoeve 't Slot, in de kleuren van 'het wapen van de prins' te schilderen: luiken wit, buitendeuren zwart, en de binnenkanten van de luiken en deuren rood met eventueel een witte spiegel. Giliam van Dalen was de man die deze klus aannam voor een bedrag van f 52,-.
Wanneer in 1795 de markies zijn gezag en bezittingen verliest aan de Franse Republiek, komt hiermee ook een einde aan deze kleurencombinaties op de hoeves. Om de kenmerken van het oude feodale stelsel te doen verdwijnen, werden de aangebrachte kleuren van de markies verwijderd. Op Hoeve 't Slot was van deze kleuren dan ook niets meer terug te vinden op de luiken en deuren.
Na ongeveer vijf jaar in bezit van de Franse Republiek te zijn geweest, werd de hoeve verkocht aan de Bataafse Republiek. In opdracht van het bestuur van de domeinen werd er in 1801 nog grondig gebroken en herbouwd aan de hoeve. Er kwam een nieuw bakhuisje te staan, een 'karnkeet' en twee varkensstallen. Ook het 'privaat' moest bij deze ingreep worden verplaatst. Na deze verbouwing werd de hoeve tijdens een openbare veiling verkocht aan Marijn Dankers, voorheen pachter van Hoeve 't Slot. De hoeve bleef bewoond door de familie Dankers, later de familie Bogers-Dankers.


luchtfoto opgravingen

Als er in 1968 opgravingen worden gedaan naar de overblijfselen van het kasteel, verleent de familie Bogers alle medewerking en gastvrijheid aan de onderzoekers. Door het slechte weer en vooral de hoge waterstanden was het echter onmogelijk om tijdens deze opgraving alles tot in detail te kunnen onderzoeken. Want alhoewel er uit rekeningen daterend uit 1471 is gebleken dat er een slotgracht rondom het kasteel moet hebben gelegen, zijn hiervan geen sporen teruggevonden.

Meer informatie kunt u vinden op de Bogers Portal pagina