Donderdag 13 april 2011 zijn Albert en Frank afgereisd naar Lemmer in Friesland.

Op deze dag konden we het oude Wouda stoomgemaal in volle produktie aanschouwen

Een geliefd object voor de fotograaf - beweging - lichtinval - groothoek - kleuren -diafragma

Woudagenmaal Lemmer
Woudastoomgemaal in productie
schoorsteen stoommachine
Fotograferen stoommachine

Frank in actie met zijn Pentax K20D


Ir. D.F. Woudagemaal Kathedraal van stoomtechniek.

 

dubbelwerkende stoommachine
Ontvangst met de vrijwilligers


 

 

 

Werelderfgoed sinds 1998 in 1920 geopend door koningin Wilhelmina

Vier stoommachines - acht centrifugaalpompen - fundering rust op 1950 palen
"Het woudagemaal is het grootste stoomgemaal dat ooit is gebouwd en kan worden beschouwd als een hoogtepunt van de Nederlandse waterbouwkunde. Een machtig wapen van ingenieurs om de krachten van de natuur te beteugelen." Unesco
 

 

Frank Bogers @ Lemmer Stoomgemaal

Frank voor het gemaal , Woudagemaal is in bedrijf gesteld 7 oktober 1920


Het reusachtig vliegwiel draait maar rond 90 toeren omwentelingen per minuut rpm
Kettingen van de bovenliggend takels voor onderhoud van de stoommachines


Het duurt 8 uur eer de stoommachines op volle kracht draaien.

 

Is het geen plaatje........... koperen potten en pannen. Oliepint van koper

 

Contrafewicht stoommachine

 

Wanneer het Ir. D.F. Woudagemaal in bedrijf is, waan je in de tijd van de industriële revolutie. Het majestueuze gebouw aan de kust, eigendom van de Wetterskip Fryslãn, stoot dan vanuit de kelderroosters grote stoomwolken uit die lodderig boven het water blijven drijven. Vooral 's avonds, wanneer de buitenlantaarns aanstaan en het licht in de enorme hal brandt, geeft dat het gebouw in destijl van de Amsterdamse School een dickensiaanse allure. Binnen is een ploeg van zeker elf technici en/of vrijwilligers bezig met het vullen van de ketels met water, het voorverwarmen van de zware stookolie en het opstarten van de centrifugaalpompen. Die worden aangedreven door imposante stoommachines voorzien van grote vliegwielen en horizontaal liggende cilinders en zuigerstangen.
Eigenlijk was stoom aan het begin van de 20e eeuw, toen het Woudagemaal werd gebouwd, al ouderwets. Omdat elektriciteit in de hoeveelheid die het gemaal nodig had, in Lemmer nog niet voorhanden was en de prijs van motorolie net fors was gestegen, kozen de ingenieurs D.F. Wouda en J.C. Dijxhoorn toch om deze inde 19e eeuw bepreofde werktuigen om het Friese achterland te vrijwaren van extreme wateroverlast en overstromingen. Door de komst van de afsluitdijk, de aanleg van het gemaal bij Stavoren en de afsluiting van de Lauwerszee hoeven de machisten tegenwoordig minder vaak uit te rukken. Het gemaal wordt minimaal 2 keer per jaar ingezet, opdat de technici vlieguren kunnen maken. De machines hebben zo'n acht uur nodig om op te starten, maar als de pompen eenmaal draaien, kunnen ze in 2 ermalen het equivalent van het Sneekermeer leegpompen - een ongekend spektakel. Ik heb het zelf ondervonden. De stampende zuigerstangen, de geur van smeerolie, de wiite stoomlokken.... alle zintuigen worden geprikkeld. Een aanrader om een keer te bezoeken.

 

 

Oliepeil smeertoestellen drukmeters manometers smeerkannen draaienden vliegwielen een genot om te zien en te fotograferen met de Pentax

 

Gebouw voorzijde Woudagemaal met rechts het ketelhuis waar de stoomketels in staan

 

klik voor vergroting
Werking van de stoommachine, klik voor vergroting
De rondleiding met uitleg werkte zeer verhelderend, het was een indrukwekkende fotodag


Koperen oliesmeerkannen


Tot de volgende keer bij Franks fotografie kunst

.
Albert aan het werk ;-)
The Masters

Wilt u reageren, plaats uw bericht in het foto reactieboek


 

Last update Sunday, 24 May, 2015