Help de hulpverleners wie moeten we bellen ivm melding slachtoffer
I.C.E. ICE In Case of Emergency noodgeval instructie voor het instellen van je mobiele telefoon
Help de hulp verleners politie ambulance ziekenwagen personeel brandweer


Een verpleger heeft opgemerkt dat heel dikwijls bij een ongeluk de personen een GSM bij zich hebben.
Het urgentiepersoneel weet niet welke persoon te contacteren uit de grote lijst met telefoonnummers.

Het zou dus een goed idee zijn als er een standaardnaam overeenstemt met de te contacteren persoon.
Hij stelt voor dat iedereen in zijn GSM een adres creëert onder de naam "ICE"(= In Case of Emergency)
Onder deze naam sla je het telefoonnummer op van de persoon die in geval van nood gecontacteerd moet worden.

ICE is intussen al internationaal erkend als afkorting.
De politie, ambulancepersoneel, de dokter en andere hulpverleners weten nu met wie ze contact moeten opnemen.

Als je verschillende nummers wilt opslaan(bv. GSM van kinderen die vader en moeder als contactpersoon opslaan), gebruik dan ICE1, ICE2, ICE3, enz.
Het is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil maken als het snel moet gaan.

Creëer nu meteen een ICE-adres met telefoonnummer in je GSM en die van evt. kinderen en stuur deze mail door naar zoveel mogelijk personen.
Dan pas zal deze naam bekend en gebruikt gaan worden.


Handige telefoonnummers