terug naar hoofdmenu
KLUTSDORP
Lepelstraat, waar komt dat vandaan

lepelstraat

Klutsdorp

Een andere naam in deze buurt is die van de buurtschap Klutsdorp. Even voorbij café De Handwijzer aan de Steenbergseweg liggen aan de westzijde van de weg enkele huizen aan de ventweg. De huizen behoren tot Klutsdorp. Alleen de naam van een zijweg, de Klutsdorpseweg, herinnert nog aan de naam van dit buurtschap.
De naam is veel jonger dan die van De Kladde. De naam komt voor het eerst voor op en Topografische Kaart uit 1910. Dat betekent echter wel dat het gebruik ervan ouder is. De Topografische Dienst neemt de aanduiding van namen immers over van andere vermeldingen. Wellicht was de aanduiding in de volksmond al langer in gebruik. Naar de herkomst van de naam is het gissen. Kluts wordt ook wel gebruikt voor de aanduiding van een geringe hoeveelheid, bijvoorbeeld een kluts aardappelen. In die zin kan hier enigszins spottend bedoeld zijn een kleine hoeveelheid huizen, die niet echt tot het dorp Lepelstraat behoren en er een beetje bijhangen. Men wil zich graag van andere onderscheiden, dat kan ook op een spottende wijze.
Archivaris Levelt gaf in een artikel in de Geertruijdtsbronne van 1925 een heel andere verklaring. Wie het beter weet mag het zeggen.


Luchtfoto's A4 aanleg autobaan en cafe Vossenjacht, met dank aan BNdeStem (klik op foto voor vergroting)

KLUTSDORP - Klutsdorp is een vergeten hoekje tussen Steenbergen en Lepelstraat.
De bewoners worden snel geconfronteerd met de nieuwe A4. (uit BNdeStem 21 juli 2011)

Als een reusachtig mol wroeten de wegenbouwers van Rijkswaterstaat door het Halsters Laag. Grondwallen rollen zich steeds verder uit vanaf het Halsters Laag richting Klutsdorp. Weer een kilometertje A4 erbij. Over dit stuk snelweg heeft Rijkswaterstaat geen tegengas meer te duchten: het tracé tot aan Klutsdorp is, zoals dat heet, onherroepelijk verklaard.

In de buurtschap langs de Steenbergseweg berusten ze in de situatie. In baancafé Vossenjacht bijvoorbeeld gaat het aan de bar meer over het weer en de Tour dan over de A4. Stamgasten aan de bar zitten met de rug naar het raam gekeerd. Alleen omdat de verslaggever erom vraagt, kijken ze even naar buiten. De graafmachines staan trouwens in de vakantiestand.

Kastelein Johan Vendrig verwacht dat het werk na de zomerstop voor langere tijd stil komt te liggen. "Formeel kunnen ze niet anders. Eerst moeten alle bezwaarschriften zijn behandeld. Meer dan dertig, geloof ik. Daar gaat misschien nog wel een jaartje overheen. En je weet nooit op welke punten het tracé nog moet worden aangepast."

Of het nieuwe wegenpatroon invloed heeft op zijn klandizie? "Moeilijk te zeggen. Ik moet het hebben van het volk uit Steenbergen en Lepelstraat. Die komen op de fiets of het brommertje. Maar als ons café door de A4 geïsoleerd komt te liggen, weet je het niet. Dan zwaaien ze misschien vanaf de fietsbrug, maar draaien ze voor een borreltje aan het eind van de brug niet meer om."

Vaste klant Toon belooft na twee pilsjes plechtig dat hij Johan en Diana trouw blijft bezoeken. "Nu scheurt het verkeer toch ook vlak langs het café? Straks met die geluidswal is het hier veel rustiger." Ook in de huizen verderop aan de ventweg is het verzet tegen het westelijke tracé, dat Steenbergen er bij de provincie uit wist te peuren, gestaakt.

Jan Gerrits (56) heeft zich sowieso niet druk gemaakt over de zo belangrijke verkeersader, die de Randstad rechtstreeks met Antwerpen verbindt. "Maar ik ben weg tegen de tijd dat de weg hier ligt. Wat zeg ik, volgende maand moeten wij er al uit." Gerrits huurt namelijk van Camelot antikraak. Net als zijn beide buren. De drie woningen maken straks plaats voor de A4. Omdat niets zeker is in het verdere tracé is leegstandsbeheerder Camelot een beste tussenoplossing. Tot hij werd afgekeurd was Gerrits shovelmachinist. "Voor hetzelfde geld was ik daar bezig geweest", wijst hij naar de bulten verderop. Een scheurtje in zijn hersenen besliste anders.

De geboren Amsterdammer woonde een tijdje in Friesland, maar zweert nu bij Brabant. En bij antikraak. "Maandelijks draag ik 150 euro af aan Camelot. Waar kun je voor die prijs nog wonen in Nederland? En niks geen onderhoud hè. Om het beetje toonbaar te houden trek ik het onkruid af en toe los."

Jan hoopt in de provincie te blijven. "Mijn schoonzus woont in Moerdijk, daar komen vanwege het logistiek park een paar panden antikraak. Als de A4 gereed is, ben ik er zo."

 

Klutsdorp, een vergeten hoekske door Florence Imandt

Dinsdag 8 mei 2007 - KLUTSDORP - Waar de ene ondernemer al aan het verbouwen is om extra klanten vanaf de A4 te kunnen gerieven, overweegt een ander bezwaar te maken tegen het versneld doortrekken van de A4 van Halsteren naar Klutsdorp.

Sommige bewoners van Klutsdorp vinden dat ze in een vergeten hoekje van de gemeente Bergen op Zoom wonen.
Zeker als straks de N259 wordt afge­sloten, komt het buurtschap nog geïsoleerder te liggen.

foto’s Peter van Trijen/ het fotoburo

Met dank aan BN de StemZo verschillend denkt neringdoend Klutsdorp over de plannen van Bergen op Zoom en Rijkswaterstaat om volgend jaar al te starten met de aanleg van de anderhalve kilometer snelweg tussen Halsteren (vanaf industrieterrein Oude Molen) tot aan de Bergse gemeentegrens net achter Klutsdorp. Bergen op Zoom wil daarmee Klutsdorp 'ontlasten', want als die versnelde aanleg begint, wordt de Steenbergseweg tussen de Eendrachtweg en Klutsdorp afgesloten voor doorgaand auto- en vrachtverkeer. Het snelle A4-verkeer moet net voorbij Klutsdorp namelijk via een 'tijdelijke slinger weer terugkomen op de langzamere N259 zoals de Steenbergseweg in Rijkswaterstaattermen heet. Wat betekent dat eigenlijk voor de neringdoenden langs die N259? Die zijn toch voor een deel afhankelijk van passanten? Of valt dat mee? Een eenduidig beeld hoe ondernemend Klutsdorp denkt over de tijdelijke afsluiting (tot 2012 wanneer de lus rond Steenbergen klaar zou moeten zijn en parallelwegen worden aangelegd) bestaat vooralsnog niet. Waar de een 'heel veel' van de A4 verwacht, is een ander in mineur of zelfs in de contramine. Want, in weerwil van de verwachtingen van de wethouders Hagenaars en Siebelink, wordt in Klutsdorp wel degelijk overwogen bezwaar te maken tegen het plan de A4 versneld door te trekken.

Tot de meer opstandigen behoren Tegelhandel 't Bosch en Café Vossenjacht. De eerste is 'niet blij' met de afsluiting en vreest omzetdaling. Woordvoerder Hans Appeldoorn: "Wij moeten het niet echt van toevallig passerende mensen hebben, maar elke passant die nu nog wel binnenkomt, mis je. En voor de naamsbekendheid is het ook slecht als er geen auto's en vrachtwagens meer langskomen."

Het bedrijf beslist 'op korte termijn' over het indienen van een bezwaar tegen het tijdelijk wijzigen van het bestemmingsplan. Dat is namelijk nodig om het versneld doortrekken mogelijk te kunnen maken. Diana Vendrig, uitbaatster van Vossenjacht denkt ook na over een bezwaarschrift. "Kijk, wij hebben dit café vijf jaar geleden gekocht als baancafé. De vraag is wat daar van overblijft als de weg hier dicht gaat. En of er hier nog wel fietsers voorbij komen als die moeten oversteken naar een kant van de weg." De 'slinger' zal veel overlast gaan veroorzaken, denkt ze. "Daar zal file ontstaan en dat betekent veel uitlaatgassen, maar daar doen ze onduidelijk over. Eigenlijk is er heel veel nooit goed uitgelegd. Althans niet persoonlijk genoeg. Klutsdorp is gewoon een vergeten hoekske."

Haar collega Peter Geers van Café Biljart De Handwijzer denkt daar totaal anders over. "Bij de A4 komt een afslag naar Halsteren/Tholen en de A4 heeft geen truckerrestaurant. Ik ga binnenkort grondig verbouwen, me ook meer richten op het fietspubliek. Een kinderspeeltuin aanleggen bijvoorbeeld. Je moet je als ondernemer op de toekomst richten en niet altijd maar weer terugkijken." De twee antiekhandelaren, Keukencentrum Van Wijk en de mobiele cafetaria 't Smulhoekje behoren tot de 'afwachters'. De antiekmannen zijn rond de zestig en maken zich niet echt druk meer over de toekomst. Verzet heeft geen zin en is slecht voor de gezondheid bovendien. Jan van Wijk constateert dat zijn bedrijf door de A4 weliswaar 'in de kijkerd' komt te zitten, maar het effect op de omzet valt niet te voorspellen. Over een paar dingen verbaast hij zich evenwel zeer. "Waarom leggen ze niet gewoon een viaduct aan zodat de N259 een doorgaande weg blijft? In de tijd dat de Steenbergseweg de gevaarlijkste van Brabant was, mocht er aan de bomen niets gedaan worden. Een monumentale weg qua structuur en karakter, heette het toen. Nou, daar hoor ik nu niemand van Rijkswaterstaat nog over. Kijk, aan de A4 ontkom je niet, maar die afsluiting is een natrap aan de mensen. Hen wordt bewegingsvrijheid ontnomen en dat begrijp ik gewoon niet."

Koos van Meer van 't Smulhoekje doet wat geheimzinnig. Hij zegt 'in onderhandeling' te zijn. Waarover en met wie, zegt hij niet. Misschien wel met De Heer zelf, want die zal zorgen dat alles goed komt. Met Koos, zijn cafetaria en natuurlijk de A4.

Zaterdag 12 augustus 2006 - KLUTSDORP – Klutsdorp is de dupe van een succesvolle Steenbergse lobby voor een westelijke snelweg A4. Dat zeggen de bewoners van het buurtschap die níet kunnen verhuizen. Rijkswaterstaat klopt bij hen niet aan om hun huis te kopen.

‘Klutsdorp dupe van lobby Steenbergen’
Door Laurent Heere BN de Stem

J. van Meel, J. Hector en P. Verhagen hebben eigenlijk gewoon botte pech. Ze krijgen wel een snelweg voor hun deur, maar moeten blijven wonen waar ze wonen. Rijkswaterstaat, de instantie die de A4 straks gaat aanleggen, is niet van plan hen uit te kopen. Drie andere bewoners worden naar verwachting wel uitgekocht, bevestigt woordvoerder Erna Seelen van Rijkswaterstaat in Den Bosch. „De weg wordt ongeveer tien meter verlegd ten opzichte van het vroegere tracé. Daarom moeten we gaan praten. Met de andere bewoners niet, omdat volgens de normen daar geen ernstige problemen zijn.“
Slachtoffer
Daar denken de drie bewoners dus heel anders over. Want zij hebben het gevoel dat ze slachtoffer worden van een succesvolle lobby van de gemeente Steenbergen. „Ik heb dit huis zes jaar geleden gekocht en me toen heel goed op de hoogte gesteld. Natuurlijk wist ik dat er hier een snelweg zou komen. Maar die kwam een heel eind hier vandaan. De bosjes aan de overkant van de huidige Steenbergseweg lagen er nog voor. Dat tracé was onherroepelijk. Dat blijkt dus niet zo te zijn“, zegt Hector. Woordvoerder Seelen bevestigt dat. „Onherroepelijk blijkt niet altijd onherroepelijk te zijn. In het algemeen belang kan het mogelijk zijn dat we een tracé moeten aanpassen. De minister moet uiteindelijk een afweging maken tussen alle belangen.“
Volgens Seelen is het logisch dat er gekozen wordt voor een andere aanpak van de A4. Steenbergen heeft immers dwars gelegen toen het zogeheten oostelijke tracé (tussen Welberg en de kern Steenbergen) aan de orde was. De veranderde voorkeur voor een westelijk tracé betekent dat de weg - als werd vastgehouden aan een eerder bestudeerde westelijke variant - zou betekenen dat nogal wat kassencomplexen zouden moeten verdwijnen. Dat zou de weg aanmerkelijk duurder maken. Dus kiest Rijkswaterstaat voor een aangepast tracé, waarbij de weg dichter bij Klutsdorp komt.
Tekeningen
„De gemeente houdt ondertussen de kiezen op elkaar. Wij weten van niets, behalve dat we op tekeningen bij de informatiebijeenkomsten hebben gezien dat het ‘onherroepelijke’ tracé alsnog wordt veranderd. Pogingen om er achter te komen hoe het precies zit en waarom de ene bewoner wel wordt gecompenseerd en de andere niet, leveren niets op. De gemeente doet niets voor ons“, zegt Van Meel. Boos: „Bergen doet niets voor ons en lijkt te verwijzen naar Steenbergen. Steenbergen zegt vervolgens dat we op Bergs grondgebied wonen. We kunnen nergens aankloppen.“
Het Bergse college van B en W heeft ondertussen wel een brief gestuurd aan de minister, waarin aandacht wordt gevraagd voor knelpunten bij Klutsdorp en Lepelstraat. Wethouder Sander Siebelink heeft gezegd zich ernstig zorgen te maken en daarom gepleit voor een iets andere ligging van de weg. Door de weg iets te verschuiven, zou Klutsdorp minder in de knel komen.
CDA-raadslid Frans Mouws uit Lepelstraat maakt zich ondertussen ook boos.
„Het was een flutbrief. Op de meest softe toon vraagt het college om aandacht. Ik ergerde me vroeger al aan de toenmalige wethouder Giel Janssen, die het helemaal aan Steenbergen overliet. Het huidige college maakt er helemaal een potje van“, aldus het oppositieraadslid.
Woedend is hij ook omdat de brief aan de minister pas na door hem gestelde vragen aan de raadsleden is gestuurd.
„Als raadslid weet ik niets. Nu pas, weken nadat de brief is verstuurd en maanden nadat de minister om een reactie van de gemeente heeft gevraagd, krijg ik de brief onder ogen. Het slaat allemaal nergens op. De gemeenteraad wordt buiten spel gezet door dit college. Het is te gek voor woorden dat zo’n belangrijk dossier even door een ambtenaar wordt afgeraffeld.“
De buurtbewoners wisten al evenmin van een brief, terwijl die al half juni naar het departement is gezonden.

Windmolenplan aangepast Bewoners verdienen op molens Door Jan van de Kasteele


Zaterdag 3 april 2004 - LEPELSTRAAT - Een windmolenpark in de polders tussen de Jan den Boersweg en de Eendrachtweg. Windmolens waarvan de bewoners van Lepelstraat meeprofiteren in de opbrengst.

Met dat nieuwe plan stapt het college van Bergen op Zoom deze maand naar de gemeenteraad. Het plan is aangepast na de nodige kritiek. Uit Kladde en van de Kijkuit, maar ook van de ZLTO en van de provincie Noord-Brabant.

Bergen op Zoom had aanvankelijk twee geschikte locaties voor windmolens: bij de Kragge en op de dijk langs het Schelde-Rijnkanaal.

De ZLTO was al met een eigen plan bezig. Niet voor windmolens langs het Schelde-Rijnkanaal maar voor een windmolenpark van zo’n achttien windmolens in de polders ten noorden van de Eendrachtweg. Tachtig meter hoog. Met wieken van veertig é vijftig meter. In drie rijen geplaatst.
Minder waard De ZLTO, maar ook de provincie drongen er bij de gemeente Bergen op Zoom op aan met dit plan akkoord te gaan.
Bewoners van Kijkuit en Lepelstraat kwamen er juist tegen in het geweer. Ze vinden dat dit plan de polders naar de knoppen helpt. En dat hun panden daardoor minder waard worden.

Ook buurgemeenten Steenbergen en Tholen staan niet te trappelen bij de Bergse plannen. Tholen ziet windmolens op de dijk langs het Schelde-Rijnkanaal niet zitten, Steenbergen is niet gelukkig met windmolens in de polders ten noorden van de Eendrachtweg.

Toch zet het college door. Het vindt dat de ZLTO de kans moet krijgen een plan te maken voor een windmolenpark in de polders tussen de Jan den Boersweg en de Eendrachtweg. Als dat plan zo kan uitpakken dat de bewoners van Lepelstraat er voordeel van hebben, kan dat volgens B en W een belangrijke rol spelen om eventuele bezwaren te voorkomen.

Extra inkomsten Een woordvoerder van de ZLTO verklaarde begin dit jaar tegenover BN/DeStem dat de windmolens voor de boeren een mooie kans is op extra inkomsten. De ZLTO was op dat moment nog aan het bekijken hoe ook burgers uit Lepelstraat kunnen meeprofiteren.

Dat idee spreekt het Bergse college aan. Vooral omdat op die manier de lusten en lasten rechtvaardig worden verdeeld.
In een eerste reactie geeft bewoner P. van Nieuwenhuijzen van De Kladde aan dat het voorstel lijkt op omkoperij. Hij zei dat gisteren tijdens een bijeenkomst van de VVD in Lepelstraat over de windmolens. J. Withagen van de ZLTO doet dat af als ‘onzin’.

 

Bewoners Klutsdorp tegen komst kassen

persbericht BNdeStem 23-03-2004

Door Irma van der Beek
Dinsdag 23 maart 2004 - LEPELSTRAAT - Bewoners van Klutsdorp zijn tegen de uitbreiding van tuindersbedrijf Hoogerbrugge. Zij maakten gisteren
bij de hoorcommissie Ruimtelijke Plannen duidelijk, dat de komst van kassen het landschap zou aantasten.

Verschillende bewoners waren gisteren aanwezig om hun bezwaren toe te lichten. "Het landschap is een unieke overgang van zand naar klei, dat zal door deze plannen worden aangetast," zei C. Steenbergen. ,,Het uitzicht, ons woongenot en de waarde van ons huis zal zo danig verminderen." Ook anderen pleitten voor behoud van het open landschap tussen Steenbergen en Lepelstraat. "Toen ik in Klutsdorp kwam wonen, was alles nog helemaal open," zei D. Geuze. "Nu worden we helemaal ingeklemd tussen bebouwing, een drukke weg en nu ook nog kassen." De betrokkenen gaven aan wel begrip te hebben voor de wens van het tomatenbedrijf om uit te breiden. Maar liever aan de noordelijke dan aan de zuidelijke kant, meldden zij. ,,Uitbreiding moet gebeuren op de best mogelijke plaats," vond M. Ligtenberg. ,,Zo dicht mogelijk bij het bestaande bedrijf en zo ver mogelijk van de bebouwing." J. van Wijk liet nog
weten, bang te zijn dat het gebied nog verder volgebouwd gaat worden. ,,Bovendien moet de nacht donker zijn, nu hebben we al bijna geen buitenlamp meer nodig."

 

lepelstraat
bewoners
gebouwen & monumenten
evenementen
kladde

terug naar hoofdmenu
www.frankbogers.nl