Waar komt de naam Lepelstraat vandaan?

John goris klassenfotoLepelstraat op de kaart. Foto Frank Bogers ca 1972

Lepelstraat.com

peter broeders

Lepelstraat is niet zomaar een buurtschap, het heeft in de zeventiende eeuw een belangrijke rol gespeeld in de kerkelijke geschiedenis van Halsteren. In 1647 vond men immers in Lepelstraat een plek om de schuilkerk te vestigen. In die tijd komt de naam Lepelstraat voor het eerst in de archieven voor, maar dat wil niet zeggen dat er voor die tijd geen mensen in dit gebied woonden. Lepelstraat heeft een merkwaardige naam. Er zijn verschillende verklaringen mogelijk. Met het woord lepel kan de molenlepel bedoeld zijn. Dat was een molsterschep of graanmaat die bij een korenmolen gebruikt werd. Die verklaring gaat naar mijn idee voor Lepelstraat niet op, omdat er nooit een korenmolen gestaan heeft. De dichtst bijzijnde molens waren die van Oude Molen onder Halsteren en later de molen van de Kladde. De naam Lepelstraat is echter ouder dan de molen van de Kladde en de molen van Halsteren stond te ver weg. Lepels werden ook gebruikt bij sommige spelen, maar ook dat verduidelijkt hier weinig. De naam Lepelstraat komt ook elders voor, bijvoorbeeld onder Nieuwmoer Achtmaal waar het een straatnaam is, ontleend aan een oude turfvaart. Ook in verschillende steden komt de naam voor. Het meest tot de verbeelding spreekt hierbij de straat in Antwerpen die een middeleeuwse oorsprong heeft en al in de veertiende eeuw bekend was door de hier gevestigde huizen van ontucht.

In 1529 maakte het Antwerpse stadsbestuur de straat zelfs tot officiele vestigingsplaats voor de publieke vrouwen. Deze status werd overigens later oorzaak van een naamsverandering. In 1958 doopte men de naam om in Willem Lepelstraat, genoemd naar een zekere Willem Lepel die in de middeleeuwen enkele percelen grond aan deze straat in pacht had. De vrolijke, ontuchtige Lepelstraat is door velen bezongen, onder andere door Bredero en door C. Huijgens. De laatst genoemde schreef "De noble Lepel-straet, het steeghjen van der minnen, Daer niet als vreughd en woont en vriendlicke Godinnen...". Het is niet waarschijnlijk dat het Halsterse Lepelstraat zich op een zelfde naamsverklaring kan beroepen. De naam Lepelstraat kan ook verband houden met de vorm van de straat. Thans is Lepelstraat behoorlijk uitgegroeid maar oorspronkelijk was het niet meer dat een straat met een kerk, een veertigtal woningen en enige boerderijen. Deze weg, die thans bestaat uit de Lepelstraatseweg, de Kerkstraat en een deel van de Kladseweg, heeft een sterk gebogen vorm. Men zou er op de kaart een lepel in kunnen herkennen. Mogelijk ligt deze verklaring voor Lepelstraat het meest voor de hand.


Op de kaarten op de eerste twee panelen kunt u zien de ontwikkeling van ruim twee eeuwen Lepelstraat.

Opmerking:

De naam Lepelstraat kan ook te danken zijn aan het volgende:
De Heren van Glymesbezaten boerderijen en pachtgronden.
De boeren moesten bij de oogst een lepel graan aan hen afstaan.
Dat heette het zgn "Lepelrecht"en daaraan zou de naam te danken zijn.


Wilt u meer weten over Lepelstraat stel u vraag aan Kees Huijbregts