MACHINEKAMER
ELECTROTECHNIEK
MENS EN TECHNIEK

 

De mens en de techniej

Mens & Techniek Stoomclub Suiker Unie

Het was weer een gezellige fotodag

 
 

 

 

 

 


Er werd druk gefotografeerd en gefilmd tijdens de Familie en Sponsordag 2011 bij de Stoomclub Suiker Unie

 

 


De baskuul om zakken af te wegen

De bezoekers keken hun ogen uit

Spuit 11

 

De vrijwilligers van de Stichting vrienden industrieel erfgoed Suiker Unie


Albert@work

Door de knieën
Brandweerauto

Last update Thursday, 1 March, 2012