LEPELSTRAAT DE KLADDE

 

lepelstraat

terug naar hoofdmenu
Lepelstraat, waar komt dat vandaan
bijgewerkt op 28 July, 2017
Foto Frank Bogers

Kladde en de molen


De naam van de buurtschap werd in het verleden op verschillende wijzen geschreven. Genoemd worden De Klad, De Kladden en de Leemkladden. In het aardrijkskundig woordenboek van Van der Aa staat de buurtschap vermeld. Bij de uitgave van dit werk in 1845 had De Kladde een oppervlakte van 37 hectare en telde 190 inwoners. "Ook is er eene school", meldde Van der Aa.

De naam Kladde roept allerlei associaties op, vaak ook negatieve. In tal van Nederlandse spreekwoorden en gezegden komt de term klad of kladden voor. In het Woordenboek der Nederlandse Taal worden vele betekenissen gegeven.

Iemand bij zijn kladden pakken, betekent zoveel als iemand vastpakken. In dat geval staat kladden voor oude, slordige kleren. Klad wordt ook gebruikt in de betekenis van concept of een slordige aantekening. Het woord klad staat ook in verband met de termen kluit, kloot en klodder. In die zin gaat het om de aanduiding voor aarde of grond. Waarschijnlijk heeft de buurtschap De Kladde daar haar naam aan te danken.

De "Kladse molen" is een ronde stenen bergmolen  

In het verleden heette de buurtschap ook wel De Leemkladde of Leemcladde. In een akte in het Bergse stadsarchief uit 1589 komt de naam Leemcladde al voor. De vermelding hield verband met een financiele transactie door Adriaen Willem Danielszoon die op 7 september 1589 zijn belang in een rentebrief verkocht aan Frans Willemszoon. Een rentebrief was een soort schuldbekentenis waarbij meestal onroerend goed tot onderpand werd gegeven, in dit geval een stuk land onder Steenbergen, gelegen in de "Leemcladde". Hieruit kunnen we afleiden dat de naam verband houdt met de grondsoort: een klad of een kluit leem, of ruimer gezegd leemrijke grond. De leemrijke grond was in West-Brabant van belang voor de potmakersbedrijven in Bergen op Zoom en later voor de steenfabrieken in Halsteren en Wouw. Veel potmakers sloten met grondeigenaren in Halsteren en omgeving overeenkomsten om het leem van de gronden te delven.
Op een kaart van J.B. Adan uit 1789 staat de buurtschap vermeld onder de naam "De Cladde". De aanduiding op de kaarten was van groot belang omdat hiermee de grensscheiding tussen Halsteren en Steenbergen werd aangeduid. Op kaarten uit de negentiende eeuw komen zowel de naam Leemkladde als De Kladde voor. De buurtschap had al in de negentiende eeuw verschillende fraaie hofsteden. Een ervan droeg de naam "Groot Kladwijk". In het Steenbergse deel van De Kladde (Kladseweg 3) staat nog een fraaie boerderij uit het begin van de vorige eeuw.

Tot enige jaren geleden stond er aan de oostkant van de Kladseweg een ronden stenen bergkorenmolen. Deze was in 1851 gebouwd door H. Van Wezel uit Lepelstraat. Het bouwwerk was bijna zeventig jaar in bezit van de familie De Wit; sinds 1922 eigendom van achtereenvolgens B. Den Oudsten, M. Van Sliedrecht en Chr. De Weert. Hoewel de molen sinds 1969 op de lijst van beschermde monumenten van de gemeente Steenbergen stond, kon helaas niet voorkomen worden dat hij totaal in verval raakte. Al rond 1970 stond hij er sterk vervallen en verwaarloosd bij.


Cafe de Kladde

Cafe de Kladde vroeger

kijk hier ook eens op Lepelstraat een beetje vroeger digitaal

Boerderijen op
de Kladde

 

't Is Brabant, dat ik zo bemin, Omdat ik daar geboren bin.

En waar ik ben, ga of staat, Mijn liefste plek is Lepelstraat.

Bron: W. Plaisier

Meer foto's en verhalen over de Kladde en Lepelstraat kijk op lepelstraat.com

lepelstraat
bewoners
gebouwen & monumenten
evenementen

terug naar hoofdmenu
www.frankbogers.nl